Čisto zate – odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja

Po opravljenih treh javnih predstavitvah projekta ČISTO ZATE – Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja pričenjamo z izvajanjem projekta tudi na terenu. Načrtovane trase si lahko ogledate v Geoinformacijskem sistem Občine Medvode (desno rubrika Gradnja kanalizacije – ČISTO ZATE).

 

 

Rakovnik – kanali O3c, O3c1 in O3c2 (Rakovnik 130 – 104)
Podjetje Mensel d.o.o. bo predvidoma v torek, 5. marca 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalih  O3c, O3c1, O3c2 v Rakovniku (Rakovnik 130 –  104). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, meteorna kanalizacija, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca maja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.

Zgornje Pirniče – kanal S1b (Zg. Pirniče 69 – 107)
Podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. bo predvidoma v ponedeljek, 4. marca 2019, začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo fekalne kanalizacije na kanalu  S1b v Zgornjih Pirničah (Zg. Pirniče 69 –  mimo 109 – 107). Po izvedeni fekalni kanalizaciji se bo na omenjenem območju zgradil tudi plinovod, optično omrežje in obnovil vodovod. Dela se bodo izvajala pod popolno zaporo ceste, ki se bo z napredovanjem del pomikala vzdolž trase. Traso najdete označeno na skici spodaj. Dela na tem odseku fekalne kanalizacije se bodo izvajala predvidoma do konca marca, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Kasneje sledi še gradnja ostale infrastrukture. Glede dostopa do objektov se boste občani lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu.
O. M.
Vir: https://www.medvode.si/