“Čeprav so računalniški programi veliko močnejši od človeka in čeprav je šah izgubil politični naboj, je pri mnogih ljudeh zmagalo veselje do igre. Mogoče pa je prav usoda šaha opozorilo, da moramo biti previdni pri apokaliptičnih napovedih, povezanih s tehnološkimi in družbenimi spremembami. Tudi debata okrog preživetja knjižnih vsebin v digitalni eri je pogosto zastavljena na podobno dramatičen način. Ali bo roman res preživel le v tiskani obliki? In ali mu bodo res kos le tisti, ki si uma ne bodo skvarili z zasloni in hitro menjajočimi se vsebinami? Revival šaha nakazuje, da bodo za človeka res pomembne in privlačne aktivnosti verjetno preživele veliko dlje od prerokovalcev njihovega konca. Očitno premorejo nekateri fenomeni substanco, ki brez težav potuje skozi čas.”

Mitja Čander

Vir: Sobotna priloga Dela, 24. 11. 2108, zadnja stran