Tako se je odločilo 38 poslancev SMC, DeSUS in SDS in podpisalo nov predlog, ki določa, da bi morali biti vsi zdravstveni delavci cepljeni proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, oslovskem kašlju, hepatitisu B in tudi sezonski gripi.

Hkrati pa naj bi obvezna cepljenja opravili vsi tisti, ki bi se želeli vpisati v šole in fakultete za delo v vzgoji, izobraževanju, zdravstvu ali socialno-varstvenih zavodih.V primeru, da se s temne bi strinjali, pa ne bi smeli opravljati svojega dela. Stoške le tega pa naj bi krill Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Necepljeni otroci prepoved obiskovanja vrtca

Predlog navaja, da naj bi otroka, ki ne bi bil cepljen zavrnili v javni ali javno financirani vrtec, če za to ne bi imelzdravstvenega opravičila.

Obvezno cepljenje naj bi veljalo tudi za kandidate za vpis v šole in fakultete, za tiste, ki se usposabljajo in izobražujejo za delo v vzgoji, izobraževanju, zdravstvu ali socialno-varstvenih zavodih. Če tega cepljenja ne bi opravili, prav tako ne bi imeli možnosti vpisa.

Za kršitve predlagajo globo od 400 do 40.000 evrov za pravne osebe.