Po triletnem obdobju nespremenjenih cen se bodo predvidoma s 1. marcem 2019 v občinah, kjer javno podjetje Snaga d.o.o. izvaja gospodarske javne službe zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, cene v povprečju spremenile za 22 odstotkov.

Povprečna položnica za ravnanje z odpadki, ki je med najnižjimi v Sloveniji, se bo v povprečju spremenila za 1,65 EUR, iz sedanjih 8,20 EUR na 9,85 EUR na gospodinjstvo.

Cene storitev, ki jih izvaja Snaga, in izhajajo iz obravnavanih elaboratov, bodo veljale za triletno obdobje.

V zvezi s tem velja poudariti, da so bili na področju izvajanja gospodarskih javnih služb v zadnjih letih izpeljani številni uspešni projekti in uvedene mnoge izboljšave. V Snagi so na področju izvajanja storitev v zadnjih letih dosegli izjemen napredek. Bistveno so nadgradili sistem ravnanja z odpadki in poskrbeli, da so storitve do uporabnikov prijazne in učinkovite.

Uvedli so sistem ločenega zbiranja od vrat do vrat za štiri vrste odpadkov, ki je pripomogel k izvrstnim rezultatom: najvišjemu deležu ločeno zbranih odpadkov med evropskimi prestolnicami. V središču Ljubljane odpadke zbirajo v podzemnih zbiralnicah na 66 lokacijah, še uporabne predmete pa k novim lastnikom usmerjajo prek Centra ponovne uporabe, kjer so odprli tudi prvo enoto Snagine brezembalažne trgovine, samopostrežnega Berta.

Snaga upravlja tudi najsodobnejši in največji center za predelavo odpadkov v tem delu Evrope – RCERO Ljubljana. V projekt je vključenih že 58 občin.

Kaja Z.

Pripis

Zdaj v uredništvu vašega portala vemo, zakaj še nismo dočakali odgovora na javno vprašanje, ki smo ga zastavili Marku Faturju, direktorju JKP Prodnik v tem prispevku-http://portal-os.si/marko-fatur-direktor-javnega-podjetja-prodnik-vprasanje-za-vas/.