Če divja kostanja ogrožata varnost udeležencev v prometu …

Na pobudo občine Mengeš je bila zaradi zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu in uporabnikov gostinskega lokala opravljena meritev in ogled navadnih divjih kostanjev na križišču Slovenske in Grobeljske ceste.

Izmerjena je bila višine in premer debla, votlost debla in glavnih orodnih vej ter upornost lesnih tkiv na različnih delih debla. Po ogledu in meritvah je bilo po predhodnem posvetu z Zavodom za varstvo kulturne in naravne dediščine Kranj izdano arboristično mnenje z ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2019.

Prvo drevo, navadni divji kostanje, je visoko 20 m, ima premer debla v prsni višini 120 cm in je dvodebelno. Obe debli se močno razmikata, zato je krošnja široka in močno razvejana. Za zagotovitev varnosti udeležencev v prometu in obiskovalcev gostinskega lokala so bile skrajšane dolge glavne veje, krošnja pa je bila očiščena suhih vej, hkrati je bil dvignjen profil krošenj.

Drugo drevo, prav tako navadni divji kostanj, je visoko 20 m in ima premer v prsni višini 81 cm. Drevo izkazuje dobro vitalnost, le vrh krošnje je bolj redek. Za zagotovitev potrebne varnosti udeležencev v prometu in obiskovalcev gostinskega lokala je bilo potrebno krošnjo očistiti suhih vej in razredčiti preveč goste veje na obodu krošnje.

Pri obeh drevesih je bil med ukrepe vključen tudi predlog, da se razmisli o prepovedi parkiranje avtomobilov neposredno pod krošnjo dreves, ker to vpliva na koreninski sitem, zbitost tal, možnost poškodb koreninskega vratu in debla.

Predlagane ukrepe je konec prejšnjega leta izvedla pristojna služba. Drevesa bodo ponovno pregledana – skladno s predlogom v arborističnem mnenju – v naslednjih dveh letih.

Vir: Občina Mengeš