Brigitino pismo glasbeniku in založniku

Že mnogo, mnogo let sem glasbenica in avtorica DVEH GLASBENO-TEORETSKIH DEL, ki bi ju želela objaviti na papirju, v knjigi.

Prvo delo ima naslov KVINTNE PARALELE, ki zajemajo razlago kvintnega kroga. Delo ni pisano kot učbenik, saj se nisem želela okoriščati z idejami drugih avtorjev. K Kvintnim paralelam sem, na treh straneh, pridala tudi zanimiv prevod KITAJSKE GLASBENE TEORIJE. Delo je lektorirano.
Naredila sem tudi angleški prevod, ki pa ni lektoriran in bi ga moral vseeno preveriti kompetenten glasbenik.
Drugo delo pa je pisano za glasbenike začetnike in ima naslov GLASBENA TEORIJA ZA MALE GLAVE. V nekaj korakih in v štirih barvah nakažem osnove in pot v glasbeno opismenjevanje. Delo je lektorirano.
Naj omenim, da imam tudi precej uglasbenih pesmic za otroke in odrasle. Nekatere nastopajo samostojno, nekatere pa so del zgodbic.
O svojih deli se želim pogovoriti z glasbenikom, ki bi ga to zanimalo, in seveda z založnikom, ki bi moj trud uspel dati na papir, v knjigo.
Brigita Colarič
Kliknite na spodnjo povezavo!

Brigitino pismo