Nevarne odpadke lahko najdemo v vsakem domu. Mednje spadajo baterije, odpadna zdravila, tonerji, barve, laki, topila, lepila, škropiva, odpadna jedilna in motorna olja, masti, neonska svetila, določeni kozmetični izdelki, čistila, kemikalije in razpršila.

Vsi ti izdelki vsebujejo nevarne snovi, ki so s posebnimi simboli označene na embalaži.

Pomembno je, da nevarnih odpadkov nikoli ne odlagamo med preostale odpadke, saj le tako preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje in zdravje.

Akcija zbiranja nevarnih gospodinjskih odpadkov in odpadne električne in elektronske opreme je priložnost, da z ločenim zbiranjem te odpadke odložite na varno.

Prijazno vabljeni, da obiščete premično zbiralnico Javnega podjetja VoKa Snaga d.o.o., v kateri boste lahko brezplačno oddali vaše nevarne odpadke, in sicer v četrtek, 10. oktobra 2019, med 9. in 12. uro, pri Domu krajanov na Skaručni, ter med 13. in 16. uro na parkirišču Kulturnega doma v Vodicah.

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko občani  med letom brez dodatnega plačila oddajo tudi v Zbirnem centru Vodice ter Zbirnem centru Barje.

Vir: https://www.vodice.si/objava/216691