Svetovni dan voda obeležujemo vsako leto 22. marca, od leta 1992, ko je bil izbran na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v brazilskem Riu de Janeiru. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode in trajnostne rabe vodonosnikov.

Prebivalec Slovenije porabi v gospodinjstvu dnevno povprečno 105 litrov vode iz javnega vodovoda.

Za potrebe javnega vodovoda je bilo v 2018 načrpanih 170,7 milijona m3 vode. Skoraj vsa voda je bila načrpana iz podzemnih vodnih virov (169,4 milijona m3). Leto prej je bilo za ta namen načrpane 0,8 % manj vode.

Končnim uporabnikom je bilo v 2018 dobavljenih 121,2 milijona m3 vode, od tega 79,5 milijona m3 gospodinjstvom (ta porabijo vsako leto približno dve tretjini vse dobavljene vode), 36,9 milijona m3 različnim dejavnostim (vrtcem, šolam, različnim javnim ustanovam in podjetjem), preostalih 4,8 milijona m3 pa za čiščenje cest in za potrebe gasilcev (ta voda se ne obračunava).

49,6 milijona m3 vode se je zaradi dotrajanosti vodovodnega omrežja v sistemu izgubilo.

Objava Svetovni dan voda je na voljo tudi v zapisu pdf.

Vir:Statistični urad Republike Slovenija