“Brez branja danes ne gre!”

»Brez branja danes ne gre! Različna navodila nas vendar spremljajo na vsakem koraku: funkcionalno branje in dobra bralna pismenost sta osnova za osvajanje informacij in znanja – branje za učenje in razvoj poklicne kariere. Pomembno je branje z razumevanjem in kritičnim vrednotenjem, da z nami ne manipulirajo različne potrošniške in politične reklame! Ampak sprašujete me predvsem po branju leposlovja, kajne? To nenehno bogati naš besedni zaklad, spodbuja  razmišljanje, domišljijo, čustveno in socialno inteligenco, razumevanje in s tem strpnost ter sprejemanje. Z branjem kakovostnega leposlovja se vživljamo v druge življenjske zgodbe, v različne čase in prostore, spoznavamo in razumemo različne probleme, poistovetimo se z mnogimi literarnimi liki, branje nas tako vrača k samim sebi. To velja tudi za odrasle, ne samo za otroke in mladino, pri katerih vedno poudarjamo, da branje spodbuja vsestranski razvoj! Branje leposlovja v tiskanih knjigah nas tudi oddalji od hektičnosti elektronskih zaslonov, ki nas vse bolj obdajajo, tudi od kaotičnosti sodobnega sveta. Branje umirja in nas vrača k bistvenim stvarem.«

Tilka Jamnik, knjižničarka