Bodo z najboljšimi kmetijskimi zemljišči upravljala tuja podjetja?

V Forumu za kmetijstvo in podeželje pri SDS so se odzvali na napovedane prodaje največjih nosilcev kmetijskega in živilsko predelovalnega sektorja. Kot so zapisali, dogajanje v zvezi z intenzivnimi lastniškimi spremembami v slovenskem kmetijskem in živilsko predelovalnem sektorju spremljajo z zaskrbjenostjo.

Prodaja večinskega deleža družbe Panvita d.o.o. tujim skladom je, kot pišejo v organizaciji, glede na njeno velikost in njen dosedanji pomen v verigi preskrbe s hrano lahko zaskrbljujoča. Pojasnjujejo, da je družba v letu 2022 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini malo nad 9 milijonov EUR, kar je za 35 % več kot leto prej in dosegla dobiček v višini malo nad 800.000 EUR, kar je za 65 % več kot leto prej. Dodajajo, da v Panviti d.o.o. obdelujejo preko 3.600 ha kmetijskih zemljišč, od tega jih je okoli 3.000 ha zakupljenih od Republike Slovenije. V družbi je bilo konec leta 2022 zaposlenih 85 delavcev. S prodajo večinskega deleža družbe je tako, kot pišejo v Forumu za kmetijstvo in podeželje, prešlo v tujo lastnino največje slovensko kmetijsko podjetje z živilsko predelovalno industrijo.

Ob tem izpostavijo še primer prodaje podjetja Celjske mesnine d.o.o., ki je največja družba v mesno predelovalnem sektorju v Republiki Sloveniji. Družba je po podatkih iz leta 2022 zaposlovala skoraj 400 delavcev, ustvarila preko 90 milijonov čistih prihodkov od prodaje in je imela 13,5 milijonov EUR bilančnega dobička. Tudi to družbo so kupili tujci.

Kot poudarjajo v forumu, s prodajo teh dveh podjetij Slovenija izgublja še zadnja velika kmetijska in živilska podjetja, saj obe prodani podjetji izkazujeta dobre poslovne rezultate, sta pomembna zaposlovalca delovne sile in prispevata pomemben delež pri zagotavljanju prehranske varnosti v Republiki Sloveniji. Ob tem poudarjajo, da zvidika prehranske varnosti prebivalcev Republike Slovenije takšne prodaje povečujejo tveganje, saj bi v primeru zaostrenih agro ekonomskih razmer na prehranskem področju (vojna v Ukrajini, vojna na bližnjem vzhodu, zdravstvena tveganja idr.) pomemben delež hrane sledil drugim interesom in ne nacionalni prehranski varnosti.

V Forumu za kmtijstvo in podeželje pri SDS opozarjajo, da bodo ob pretekli prodaji Perutnine Ptuj in sedanji prodaji Panvite z najboljšimi kmetijskimi zemljišči upravljala tuja podjetja: “Z vidika prehranske varnosti in zagotavljanja ustreznih kmetijskih zemljišč za slovenske družinske kmetije in mlade prevzemnike kmetij je zaskrbljujoče, da slednji ne morejo priti do zakupa državnih zemljišč, istočasno pa z zemljišči v lasti Republike Slovenije upravljajo tujci. Na območju celotne EU se je namreč oblikovalo enotno stališče, da prehransko varnost in stabilnost vendarle predstavljajo družinske kmetije.”

Aktualno vlado zato pozivajo k sprejemu ukrepov za zagotavljanje prehranske varnosti v Republiki Sloveniji.