Poslanec Jožef Lenart je na na ministrico za notranje zadeve mag. Tatjano Bobnar in ministra za obrambo g. Marjana Šarca naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z odstranitvijo žičnate ograje na južni meji z Republiko Hrvaško.

Pisno poslansko vprašanje objavljamo v celoti.

Spoštovana ministrica mag. Tatjana Bobnar in minister gospod Marjan Šarec!

Po nedavni seji Vlade Republike Slovenije je ministrica mag. Tatjana Bobnar na novinarski konferenci povedala: »Odstranitev ograje na meji, hitri in učinkoviti azilni postopki za vse, ki so upravičeni do mednarodne zaščite, spoštovanje človekovih pravic je ena od prednostnih nalog vlade, ki izhaja tudi iz koalicijske pogodbe.«

Nadalje sem na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve zasledil naslednje: »Ograja na slovensko-hrvaški meji je bila postavljena kot začasni instrument. Nesprejemljivo je, da bi postala trajen element mejne politike v običajnih migracijskih razmerah. S tem bi namreč sporočili družbi, da so migracije krizne same po sebi, kar je napačna predpostavka. Migracije so del sodobnih družb, njena stalnica v sodobnosti in v preteklosti. Pri tem pa je izhodišče vlade in Ministrstva za notranje zadeve zavzemanje za varne poti migrantov in za varne meje za državljane, migrante in lokalne prebivalce.« (povzetek s strani https://www.gov.si/novice/2022-07-08-zacetek-odstranjevanja-ograje-na-meji)

V navedenem je nekaj nelogičnih navedb oziroma navedb, ki z ilegalnimi prehodi meje nimajo nič skupnega. Ena od teh je, da so migracije del sodobnih družb in ter njih stalnica.

Na spletni strani Policija.si https://www.policija.si/o-slovenski-policiji/statistika/mejna-problematika/nedovoljene-migracije-na-obmocju-republike-slovenije je razbrati popolnoma drugačno sliko, po vaše običajne migracijske situacije. Glede na ugotovitve, ki izhajajo iz poročila in mojem razumevanju so nelegalne migracije v prvih šestih mesecih leta 2022 narasle za 75,5 %, v primerjavi z enakim obdobjem lani. Obravnavanih je bilo 6.006 ilegalnih prehodov meje. To število oseb je torej dejansko nezakonito prišlo v Republiko Slovenijo, navkljub dobremu delu mejnih policistov in kljub tehničnim oviram. Med temi osebami, ki so nelegalno prispele v Republiko Slovenijo je kar 5200 oseb zaprosilo za mednarodno zaščito. Gre za štirikratno povečanje prošenj za mednarodno zaščito v primerjavi z istim obdobjem lani. Dodatno k temu so policisti v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji ugotovili 688 (375) kršitev, ko so tujci na notranjih mejah v Republiko Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih listin ali brez potrebnih dovoljenj (dovoljenje za prebivanje ali vizum). Število je letos večje za 83,5 %.

Po nekaterih izkušnjah obmejnih policistov in po napovedih stroke se bo število ilegalnih prehodov po umiku ograje podvojilo, po vaših napovedih boste ohranili enako število ilegalnih migracij. Ob tem bi spomnil na to, da je vaša naloga, da popolnoma ustavite ilegalne migracije in nezakonito prehajanje »schengenske meje«. Na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve je navedeno: »Policija pa bo po odstranitvi zagotavljala varovanje državne meje. Policija bo z nadzorom območij, ki pomenijo povečano tveganje za nedovoljene migracije zagotavljala ustrezno raven varnosti obmejnemu prebivalstvu, prebivalstvu v notranjosti države oziroma Evropske unije.

Glede na navedeno vaju sprašujem naslednje:

1. Ali ste imeli v mislih vse migracije ali le ilegalne oziroma morda samo t. i. zakonite migracije, kjer migranti prestopajo meje na mejnih prehodih, s predložitvijo veljavnih osebnih dokumentov? Za legalne migracije seveda ne bi bilo potrebno tehničnih ovir niti postavljati.

2. Kaj ste mislili pod običajnimi migracijskimi razmerami?

3. Ali so za ministrstvo naraščanja nepravilnosti in nezakonitega početja s strani tujcev – ilegalnih migrantov običajne migracijske razmere ter da je zato trenutna in edino smotrna odstranitev ograje na južni meji (schengenska meja)?

4. Ali boste državljanke in državljane lahko obvarovali, brez ograje ter ob enakem številu policistov, morebitnih skrajnežev, ki se izmaknejo prijetju in nadzoru ter se porazgubijo po naši državi ali po drugih članicah EU?

5. Ali ni osnovna naloga Policije varovanje življenja in osebne varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije, njihovega premoženja pred ilegalnimi migranti?

6. Kako bo zagotovljena raven varstva zmanjšanje števila ilegalnih migracij ter kako vam bo to uspelo glede na povečano število ilegalnih prehodov meje v primerjavi s prejšnjim letom?

7. Na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve je navedeno, da bo ograjo odstranjevala Slovenska vojska. Po neuradnih informacijah bi za to potrebovala 150 delovnih dni. Ali navedeno drži?

8. Ministra za obrambo v zvezi slednjim, da bo tehnično oviro (ograjo) na južni meji odstranjevala Slovenska vojska, ter da bi se to odstranjevanje lahko zavleklo na 150 delovnih dni, sprašujem, koliko vojakov je predvidenih za izvedbo te zadolžitve? Obenem me zanima, ali se to ne bo zaradi tako dolgotrajne odsotnosti od rednega usposabljanja odrazilo na slabi usposobljenosti vojaškega kadra? Ali ni glavna naloga vojaka, da se redno usposablja, ter da je vrhunsko usposobljen za obrambo države, še posebej v luči zaostrenih varnostnih razmer v naši soseščini?

Glede na vse izjave, ki so se v tem času pojavile v medijih, bomo verjetno dobili odgovore, da to na varnost državljanov ne bo vplivalo. Pa je temu res tako?