Bo do leta 2030 res prišlo do zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v Evropski uniji?

Da bi EU dosegla cilje iz pariškega sporazuma o podnebju, bo Evropski parlament sprejel uredbo, ki vsaki državi članici nalaga zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Izpusti iz transporta, kmetijstva, stavb in upravljanja z odpadki bodo do leta 2030 manjši za 30 odstotkov

Ukrepi proti podnebnim spremembam

Oktobra 2014 so se voditelji EU zavezali, da bo EU do leta 2030 izpuste toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990 zmanjšala za najmanj 40 odstotkov.

Izpusti iz transporta, kmetijstva, stavb in upravljanja z odpadki se bodo morali zato do leta 2030 v primerjavi z letom 2005 zmanjšati za 30 odstotkov. Ti sektorji so odgovorni za 60 odstotkov celotnih izpustov v okviru držav članic Evropske unije.

Ti cilji podnebne politike EU so tudi zaveze, ki jih je unija sprejela v okviru pariškega sporazuma o podnebju iz leta 2015.

Razporeditev bremen med države članice

Da bi EU izpolnila svoje zaveze, bo morala vsaka država članica zmanjšati svoje izpuste toplogrednih plinov. Ampak za koliko?

Nacionalne cilje za zmanjšanje izpustov iz transporta, kmetijstva, stavb in upravljanja z odpadki v obdobju 2013-2020 ureja odločitev o delitvi bremen med države članice.

Za obdobje 2021-2030 bo EU sprejela novo uredbo o delitvi bremen, ki bo za vsako državo članico določila zavezujoč cilj za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, pravila za letno zmanjševanje izpustov in kriterije za oceno napredka pri doseganju ciljev.

Parlament bo o uredbi glasoval letos aprila.

J.A.S.