Ministrstvo za zdravje je s spremembo uredbe določilo, da se Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ne prišteva več med izvajalce terciarne zdravstvene dejavnosti oziroma se od 1. 2. 2023 dalje črta financiranje Programa terciarne ravni Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki je v času epidemije koronavirusa odigral zelo pomembno vlogo.

Vodja poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Jelka Godec je na ministra za zdravje naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z nadaljnjim financiranjem programa terciarne ravni Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Poslansko vprašanje objavljamo v celoti:

Dne 9. maja je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023. Med spremembami uredbe je tudi sprememba v 64. členu, ki določa, da se Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ne prišteva več med izvajalce terciarne zdravstvene dejavnosti oziroma se od 1. 2. 2023 dalje črta financiranje Programa terciarne ravni Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano »ukinitev podvrste zdravstvene dejavnosti 246 821«.

Spomnimo. NLZOH je do sedaj v okviru izvajanja Terciar II izvajal naloge, ki so pomenile podporo programom epidemiološkega spremljanja nalezljivih bolezni in ocenjevanja dogodkov, ki pomenijo grožnjo zdravju:

1. Spremljanje gripe in drugih respiratornih virusov.

2. Bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem: ošpice, rdečke, mumps, otroška paraliza, oslovski kašelj, davica in davici podobne bolezni, tetanus.

3. Spremljanje invazivnih bolezni, ki jih povzroča Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis in Haemophilus influenzae.

4. Obvladovanje bolezni, ki se prenašajo z vodo in hrano. (Vir: NLZOH, Program dela za leto 2022)

Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, kako zelo pomembno vlogo je NLZOH odigral v času epidemije koronavirusa. Zanima me, kje so sedaj zagotovljena finančna sredstva za ta del dejavnosti NLZOH?

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS