Naj vas spomnimo, da se 31. 12. 2020 izteče rok za določene ukrepe iz protokorona paketov. Tisti zavezanci, ki še niste uveljavljali svojih pravic, imate do konca koledarskega leta še možnost, da uveljavljate naslednje ukrepe:

mesečni temeljni dohodek za obdobje oktober – december,

povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok,

povračila nekritih fiksnih stroškov,

poenostavljen način odlaganja davčnih obveznosti.

Več informacij o tem, kdo je upravičenec do pomoči, kdaj in kako se uveljavlja pomoč, kakšni so pogoji in omejitve za dodelitev pomoči, kakšna je višina pomoči itd. je objavljenih v zgornjih povezavah (linkih).

V primeru dodatnih vprašanj se lahko zavezanci obrnete tudi na klicni center, ki je dosegljiv na telefonski številki 08 200 1003.