Sv. Drogo se je rodil v 12. stoletju na Flandriji (Severna Belgija). Njegova mati je umrla med porodom, oče pa je umrl, še preden je odrasel.

Ves denar, ki ga je podedoval, je porabil za romanje v Evropo. Na enem od svojih potovanj je zbolel za boleznijo, ki mu je izkrivila oz. popačila obraz.

Potem je postal dušni pastir v Sebourgu v Franciji. A ker je bil njegov videz tako odvraten, so mu državljani zgradili majhno barako ob lokalni cerkvi, kjer je kot puščavnik živel preostalih 40 let svojega življenja.

Zanimivo je, da imajo tudi kavarne svojega zavetnika. To je seveda sv. Drogo, ki je bil zaradi svoje vere sposoben tudi bilokacije – nekaj, kar bi prišlo marsikateremu študentu prav.

Nekoč se je cerkev zanetila in Drogova celica je zgorela do tal. Ker srednji vek ni imel nobene protipožarne kode, je Drogo ostal v notranjosti, medtem ko je gorelo okoli njega, a čudežno ni bil poškodovan sam. Umrl je leta 1185 v anhoritski celici.

Po njegovi smrti je njegova plemenita flamska družina prišla, da bi njegovo telo odnesla nazaj na njihovo družinsko pokopališče. Ko pa so ga poskušali dvigniti, je postalo pretežko, in ne glede na to, koliko močnih, privezanih moških ga je poskušalo dvigniti, niso mogli. Končno so ga morali pokopati v cerkvi.

O. U.