Kronična bolezen ledvic je nenalezljiva bolezen, ki jo ima po vsem svetu približno 850 milijonov ljudi oziroma vsaka deseta odrasla oseba.

Število ljudi s kronično ledvično boleznijo v svetu stalno narašča. Do leta 2040 bo na petem mestu med vzroki za prezgodnjo smrt. Kronična ledvična bolezen predstavlja izjemno velik izdatek za zdravstveni sistem. V državah z večjim nacionalnim dohodkom je izdatek za zdravljenje bolnikov s končno ledvično odpovedjo z dializo in presaditvijo ledvice, ki predstavljajo le 0,03% celotnega prebivalstva, kar 2-3% celotnega letnega proračuna za zdravstveno varstvo.

V državah z nizkimi in srednjim nacionalnim dohodkom pa veliko ljudi z odpovedjo ledvic sploh nima možnosti zdravljenja z dializo in presaditvijo ledvice.

Vedeti moramo, da kronično ledvično bolezen lahko preprečimo in upočasnimo nastanek končne odpovedi ledvic, če je zagotovljen ustrezen dostop do osnovnih (pregled seča in krvi) in drugih preiskav in do zgodnjega zdravljenja. Kljub temu, da so nacionalne usmeritve in strategije za obravnavo kroničnih nenalezljivih bolezni sprejete v mnogih državah, pogosto manjkajo specifične strategije na področju ledvičnih bolezni, usmerjene v izobraževanje in ozaveščanje o ledvičnih boleznih, in s strani države zagotvoljeni pogoji za sistematično presejanje prebivalstva, obravnavo in zdravljenje kronične ledvične bolezni.

Zato je nujno treba povečati ozaveščenost o pomembnosti preventivnih ukrepov tako med prebivalstvom kot med strokovnjaki, še posebej pa med oblikovalci zdrvastvenih politik.

Ob letošnjem svetovnem dnevu ledvic še naprej ozaveščamo o naraščajočem številu ljudi s kronično ledvično boleznijo in si prizadevamo za dostopnost do zdravja ledvic za vse in povsod. Še posebej poudarjamo pomen preventivnih ukrepov za preprečevanje nastanka in napredovanja ledvičnih bolezni.
Kaj je preventiva?

Izraz preventiva ali preprečevanje se nanaša na dejavnosti, ki jih razvrščamo običajno na tri skupine:

(1) primarna preventiva pomeni ukrepe, ki jih izvajamo, ko smo zdravi, da bi preprečili nastanek ledvične bolezni;

(2) sekundarna preventiva pomeni ukrepe, s katerimi zgodaj ugotovimo ledvično bolezen in lahko zato preprečimo hitro napredovanje bolezni in nastanek zapletov;

(3) terciarna preventiva je obvladovanje ledvične bolezni, ko jo ugotovimo, da bi upočasnili njeno napredovanje in pojav zapletov, ki so povezani z njo.

Konkretno, za primarno preprečevanje bolezni ledvic je treba vplivati na tiste dejavnike, ki jo povzročijo, kot so sladkorna bolezen in zvišan krvni tlak, nezdrava prehrana, strukturne nepravilnosti ledvic in sečil in zdravila, ki škodijo ledvicam.

Preventivni primarni ukrepi vključujejo promocijo zdravega življenjskega sloga, vključno s telesno dejavnostjo in zdravo prehrano, in pravočasno pregledovanje ljudi z večjim tveganjem za nastanek kronične ledvične bolezni s pomočjo enostavnih preiskav seča in krvi, ki so dostopne v vseh zdravstvenih domovih in bolnišnicah. Pomembno je tudi spremljati te podatke v obliki registra podatkov o kronični ledvični bolezni.

Pri osebah z znano boleznijo ledvic zajema sekundarna preventiva dobro ureditev krvnega tlaka in krvnega sladkorja. Te cilje je možno doseči z izobraževanjem ljudi o pomenu prehrane z malo soli in živalskih beljakovin, pomenu prehrane bogate z živili rastlinskega izvora, ter o pomenu zdravil.

Pri bolnikih z napredovalo kronično ledvično boleznijo je poleg zdravljenja ledvične bolezni izjemno pomembno tudi zdravljenje sočasnih bolezni, kot je na primer srčno-žilna bolezen, ki se pojavi dosti pogosteje in bolj zgodaj kot sicer, in zapletov ledvične bolezni.

Opisani preventivni ukrepi postajajo vedno pomembnejši zaradi naraščanja števila ljudi s kronično ledvično boleznijo. Ker je zdravljenje odpovedi ledvic povezano z velikimi stroški, so preventivni ukrepi za odpravljanje temeljnih vzrokov še posebej pomembni, zlasti v obliki primarne preventive. Ozaveščanje in izobraževanje posameznikov o najpomembnejših dejavnikih tveganja in preventivnih ukrepih za preprečevanje kronične ledvične bolezni pomembno zmanjšajo obolevnost. Pri tem so učinkoviti tudi programi štipendiranja strokovnjakov s področja nefrologije in izobraževanje laikov, saj oboje poveča splošno osveščenost in vlogo bolnikov.

Na Svetovni dan ledvic leta 2020 pozivajo vse mednarodne nefrološke organizacije k promociji in vpeljavi programov preprečevanja kronične bolezni ledvic, vključno s/z:

• pomembnim poudarkom na oskrbi v primarnem zdravstvu, ki vključuje ozaveščanje, izobraževanje in opolnomočenje bolnikov in usposabljanje strokovnjakov različnih profilov,

• vključitev preprečevanja kronične ledvične bolezni v nacionalne preventivne programe za zagotovitev celovitih in integriranih storitev, ki so bistvenega pomena za izboljšanje zgodnjega odkrivanja in spremljanja kronične ledvične bolezni na ravni države,

• vključitvijo vlade, parlamenta in zdravstvenih politik za čim prejšnjo vzpostavitev več sektorskega sodelovanja za pospeševanje programov preprečevanja ledvičnih bolezni.

Pridružite se našemu klicu za zdravje ledvic – za vse in povsod!

Častni pokrovitelj Svetovnega dneva ledvic je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

O. U.

Vir: Svetovni dan ledvic