Ali smo uspešni?

“Občutek, da smo uspešni, je ena od naših osnovnih psiholoških potreb takoj za tem, da se počutimo pripadni skupini, pomembni drugim, skratka, ljubljeni. Z razlogom rečem »za tem«, kajti če ni izpolnjena naša potreba po ljubezni in pripadnosti, nam noben uspeh ne prinese resničnega zadovoljstva z življenjem. A v svetu, v katerem verjamemo le v eno opredelitev uspeha, je prostora za »uspešne« razmeroma malo, vsi drugi pa se valjamo v blatu povprečja. Za naše psihološko zdravje je nujno, da si sami postavimo svoje cilje in se odločimo, kaj za nas pomeni uspeh; ne glede na to, kdo zmaguje v podganji dirki. Uspeh je eden od petih elementov, ki pripomorejo k sreči (poleg smisla, zanosa, prijetnih čustev in kakovostnih odnosov), zato ga ne moremo kar zanemariti. Lahko pa ga na novo opredelimo tako, da ustreza našemu vrednostnemu sistemu. Postavimo si cilje, ki izhajajo iz naših vrednot, in opravimo težko delo, ki je potrebno, da te cilje dosežemo. Prizadevanje za nekaj, v kar zares verjamemo, je smiselno ne glede na končni rezultat. Le tako uspeh pripomore k sreči, neuspeh pa namesto dokaza o lastni nevrednosti postane učna izkušnja.”

Katarina Veselko, diplomirana psihologinja

 Vir: Moje finance, april 2019, str. 76