Če je verjeti statističnim podatkom, potem bi lahko zapisali, da ne, vendar … Število novorojenih otrok je že vrsto let vsako leto nižje, vendar je še vedno malo višje od števila umrlih. Leta 2016 se je tako rodilo 20.235 otrok, umrlo je 19.689 oseb, naravni prirastek je bil torej 656 oseb. V primerjavi z letom 2015 pa se je leta 2016 rodilo 1,4 % otrok manj. Povedano drugače: naravni prirast na 1.000 prebivalcev se je od leta 2015 do leta 2016 zmanjšal z 0,4 na 0,3. Podoben trend se zaznava že precej let. Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so generacije žensk, ki so v reproduktivni dobi, vsako leto manjše.

Ključen problem Slovencev je nizka rodnost

In zato celotna slika za Slovenijo ni tako lepa. Bom kar citiral znanega politika, ki je nedavno govoril o tej problematiki: »Danes se nam v povprečju rodi skoraj pol manj otrok, kot v 60. ali 70. letih prejšnjega stoletja. In to ni samo naša usoda, to je usoda celotne Evrope. To pa povzroča številne probleme. Pravzaprav je to ključen problem, ki ga imamo Slovenci. Lahko bi poskrbeli, da bi imeli osvetljene avtoceste, kot jih imajo v Belgiji, lahko bi imeli tudi zlate hiše, a če ljudi ne bo, tudi naroda ne bo in ne bo naše prihodnosti«.

Slovenske vrednote

Spregovoril je tudi o naših vrednotah: »Svet gre naprej in takšnemu svetu se je treba prilagoditi. A ne vedno in za vsako ceno. Neke temeljne vrednote, ki so od nekdaj del naše samobitnosti, del slovenske identitete, med drugim tudi to, da si znamo pomagati med seboj, še posebej na vasi, je treba ohraniti.

To se ne sme preprečevati niti s kakšno prepovedjo ali pa obdavčitvijo medsosedske pomoči in podobnimi neumnostmi, s katerimi smo se v preteklih letih srečevali.

Vedno manj mladih se odloča za poroko

In ob teh besedah bi se vsekakor morali zamisliti. Če upoštevamo še dejstvo, da se vedno manj mladih odloča za poroko, da se jih tudi vedno manj, predvsem zaradi finančne stiske in vedno dlje trajajočih službenih obveznosti, odloča za osnovanje družine in rojstvo otrok, potem res nismo več daleč od tega, da bo slovenski narod izumiral.

Žal se v naši družbi preko (levih!!!) medijev vedno več prostora daje idejam in mislim o istospolnosti, načrtno se ruši ugled in status družine (moški, ženska, otroci), liberalnost sega že tako daleč, da se že celo mlade v osnovnih šolah, seveda pod krinko »enakopravnosti«, prepričuje, da je nekaj povsem normalnega, če je družina ženska + ženska + otrok ali moški + moški + otrok. Še bi lahko našteval … Takšna permanentna medijska kampanja, podkrepljena s strani (levih) vlad in vladnih organizacij pa je samo voda na mlin k uničenju morale, družbe, družine.

Kakšna je naša podoba družine?

Ne bo potrebna nobena pandemijska bolezen, izbruh supervulkana ali kakšna druga katastrofa – samouničenje nam bo sledilo kar samo po sebi – če bo uničena tudi tista prava podoba družine (moški + ženska + otroci), potem nam res ne bo pomoči. In občutek imam, da se predvsem v Sloveniji ta tem področju, če malo simboliziram, izredno agresivno prehiteva po levi. Vemo pa, da se to ne sme. A žal je tu zatajil ravno tisti (vlada), ki bi to lahko in bi celo moral preprečiti – pa ne samo zatajil, žal celo aktivno podpira takšno prehitevanje po levi.

Si res zaslužimo takšno vlado s takšno politično usmeritvijo, ki nas vodi v samoizginotje, izumrtje???

Janez S.