Ali kadite v avtomobilu?

Voznike  opozarjamo,  da  bo  policja  vzporedno z izvajanjem aktivnosti ob začetku šolskega leta, ob kontroli in nadzoru cestnega prometa pozorna tudi na  kršitve  kajenja  v  vozilih  ob  prisotnosti mladoletnih oseb.
Zakon o omejevanju  uporabe  tobačnih  izdelkov in povezanih izdelkov določa, da je prepovedano kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov  (povezani  izdelki  so elektronske cigarete, elektronske cigarete brez nikotina, zeliščni izdelki za kajenje in novi tobačni izdelki), razen tobaka  za  žvečenje in  tobaka  za njuhanje, v vseh vozilih v navzočnosti oseb,  mlajših  od 18 let.

Z globo 250 eurov se kaznuje posameznik, če kadi oziroma  uporablja  tobak, tobačne  izdelke  in  povezane  izdelke, v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let.

Vir: https://www.policija.si/