Velike Lašče, 3. december 2018 – Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije so danes v prostorih Levstikove dvorane v Velikih Laščah ob zaključku drugega javnega natečaja podelili 10 občinam nazive Branju prijazna občina.

Nazive je prejela ena mestna občina, in sicer Mestna občina Celje ter devet  občin, in sicer Brežice, Divača, Dolenjske Toplice, Domžale, Grosuplje, Jesenice, Medvode, Vrhnika in Zreče.

Nagrajene občine so ob podelitvi nazivov nagovorili Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic ter ambasadorka projekta Branju prijazna občina, mag. Tatjana Likar, svetovalka za knjižničarstvo na Ministrstvu za kulturo RS, ki je izrazila nadaljnjo podporo projektu in mag. Jerica Tomšič Lušin, direktorica občinske uprave Velike Lašče.

Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal z namenom, da občine spodbudi k bolj aktivnemu delovanju v lokalni skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture.

Deset občin, ki so se v letošnjem letu prijavile na natečaj do 30. oktobra 2018, so v svoji vlogi predstavljale dejavnosti lokalne skupnosti na področju branja. Hkrati je bil eden izmed pomembnih pogojev za sodelovanje na natečaju financiranje dejavnosti knjižnic, ki so osrednja institucija, ki vpliva na bralne navade in kulturo v družbi.

Strokovna komisija je izbrala vseh deset prijavljenih občin, ki so izpolnili vse pogoje natečaja in ki s svojimi praksami izstopajo, tako da uspešno spodbujajo sodelovanje in vključevanje prebivalcev lokalne skupnosti, da gojijo branje kot temeljno vrednoto družbe.

Ob podelitvi nazivov so se s povezovalko dogodka Carmen L. Oven o branju kot vrednoti pogovarjali Vlasta Nussdorfer, igralka Saša Pavček in urednik Mitja Čander.

Vlasta Nussdorfer, Saša Pavček in Mitja Čander so predstavili svoje prve korake in izkušnje z branjem.

Ravno z  branjem in knjigami so se izoblikovali, so našli svoje poslanstvo in poklic in so še vedno neločljivo povezani s knjigami in literaturo.

Še posebej so poudarili, kako pomembno je branje in pisanje v otroštvu in kako pomembno je, da knjižnice ponujamo v vsakem kraju dostop do knjig, do znanja, do domišljije, do svobode.

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošni knjižnic je o delu strokovne komisije in projektu povedala: ″Zelo smo veseli, da se je projekt nadaljeval uspešno že drugo leto, naš cilj je namreč, da bi vse občine postale branju prijazne. V splošnih knjižnicah, kjer smo že zaradi narave svojega poslanstva najpomembnejši akterji na področju branja, bralne pismenosti in bralne kulture, smo to pobudo prepoznali kot priložnost, da občine spodbudimo k sistematičnemu pregledu vsega, kar se v njihovem okolju dogaja na področju knjige in branja. Osnovna misel projekta Branju prijazna občina je, da mora pri razvoju bralen pismenosti in bralne kulture sodelovati vsa skupnost, ker je bralna kultura splet idej, vrednot, norm, vsebin, sporočil, ki jih oblikuje lokalna skupnost v vseh svojih pojavnostih ter pomemben del koncepta človeškega kapitala, ki je povezan s socialnim in ekonomskim uspehom posameznika in družbe.″

J. R.