Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so na industrijskem objektu v Suhadolah v sodelovanju s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija GPU nadaljevali z ogledom kraja in ugotovili, da je prišlo do požara na  delno  razsutem in delno v baliranem stanju  odpadkov,  s klasifikacijsko oznako 191212 – Evropskega seznama odpadkov (lahke frakcije odpadkov).
V zunanjosti pa se je požar delno razširil na večje število, približno 500 kg težkih bal, z lahkimi frakcijami odpadkov (ostanki po reciklaži odpadkov) in jih deloma termično poškodoval. Ugotovljeno je bilo, da se je v objektu požar razvil tudi na delovni stroj, ki je bil močno toplotno deformiran.

Po do sedaj znanih podatkih je na objektu in delovnem stroju nastala premoženjska škoda za več sto tisoč evrov. Vzrok nastanka požara do sedaj še ni bil ugotovljen, preiskava dogodka pa se nadaljuje, zato v tej zvezi še ne moremo potrditi, ali je bil požar lahko posledica kaznivega dejanja ali ne.

Prav tako so bili na kraju ogleda prisotni  inšp. NIJZ. Inšpektorata za okolje in prostor ter IRSV, ki so izvajali aktivnosti iz svojih pristojnosti.

Nataša Pučko
Predstavnica za odnose z javnostmi
Policijske uprave Ljubljana