Inštitut 8. marec in Tea Jarc želita aktivno vplivati na odločitev volivk in volivcev na volitvah in referendumih z oblikami volilne kampanje, ki so navedene v zakonu, zato bi morala skladno z zakonom odpreti poseben transakcijski račun v roku, ki je določen v zakonu.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z nadzorom nad izvajanjem določb Zakona o volilni in referendumski kampanji.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

Zakon o volilni in referendumski kampanji v 1. členu določa vsebino volilne kampanje in sicer, da so to vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah. Za volilno kampanje se štejejo zlasti propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi v zvezi z volilno kampanjo.

16. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji določa, da mora organizator volilne kampanje najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma najkasneje 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu odpreti poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo« oziroma »za referendumsko kampanjo« in pri tem navesti tudi volitve oziroma referendum, za katerega organizira kampanjo.

14. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji nadalje določa, da organizator volilne kampanje ne sme pridobivati sredstev za volilno kampanjo od tujih fizičnih in pravnih oseb.

Torej vsaka fizična ali pravna oseba, katere namen je aktivno vplivati na odločanje volivk in volivcev na volitvah z oblikami volilne kampanje, ki so navedene v zakonu, bi morala skladno z zgoraj navedeno določbo odpreti poseben transakcijski račun v roku, ki je določen v zakonu. Ne glede na to, ali ima določene kandidature na volitvah. Glede na 17. člen Zakona o volilni in referendumski je dolžnost sporočila organizatorja volilne kampanje ter njegovo odgovorno osebo in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa sicer sestavni del kandidature. Sama volilna kampanja in njeno izvajanje preko vseh oblik politično oglaševalskih vsebin in drugih oblik politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, je ločeno od kandidiranja oziroma ločen del. V okviru volilne kampanje veljajo pravila, ki jih je potrebno upoštevati. Za presojo ni odločilno, kar nekdo zatrjuje, da želi doseči, temveč dejanski namen, razviden iz vsebine delovanja ali dejanj na terenu. Pomemben pa je tudi časovni element, upoštevajoč zakonsko določbo v zvezi z omejenim časom trajanja volilne kampanje, ki se začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. Zunaj tega obdobja tudi sicer ne moremo govoriti o izvajanju volilne kampanje.

Zadnje dni smo priča aktivni volilni kampanji, posredno za volitve predsednika Republike Slovenije, v katero se vključuje Inštitut 8. marec, in sicer najmanj dne 10. 11. 2022.

Institut 8.marec

Prav tako se aktivno v volilno kampanjo vključuje Tea Jarc, ki je dne 9. 11. 2022 objavila vabilo na predvolilno protestno akcijo zoper enega od kandidatov.

Twitter Jarc

Pri slednjem se zastavlja tudi kršitev zakonodaje, ki ureja javna zbiranja.

Iz zgoraj navedenih ravnanj Inštituta 8. marec in Tee Jarc izhaja, da je namen aktivno vplivati na odločitev volivk in volivcev na volitvah in referendumih z oblikami volilne kampanje, ki so navedene v zakonu, bi morala skladno z zgoraj navedeno določbo odpreti poseben transakcijski račun v roku, ki je določen v zakonu. Ne glede na to, ali ima določene kandidature na volitvah. Glede na 17. člen Zakona o volilni in referendumski je dolžnost sporočila organizatorja volilne kampanje ter njegovo odgovorno osebo in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa sicer sestavni del kandidature. Sama volilna kampanja in njeno izvajanje preko vseh oblik politično oglaševalskih vsebin in drugih oblik politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, je ločeno od kandidiranja oziroma ločen del. V okviru volilne kampanje veljajo pravila, ki jih je potrebno upoštevati. Za presojo ni odločilno, kar nekdo zatrjuje, da želi doseči, temveč dejanski namen, razviden iz vsebine delovanja ali dejanj na terenu. Pomemben pa je tudi časovni element, upoštevajoč zakonsko določbo v zvezi z omejenim časom trajanja volilne kampanje, ki se začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. Zunaj tega obdobja tudi sicer ne moremo govoriti o izvajanju volilne kampanje.

Takšno ravnanje neposredno posega v volilno kampanjo, predstavlja neposredno kršitev Zakona o volilni in referendumski kampanji, ker gre za glede na časovni element za obid pravice sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in je v nasprotju z namenom pravice, zato predstavlja zlorabo pravice, ki ne more uživati pravnega varstva.

Predstavnica Inštituta 8. marec ga. Nika Kovač ter Tea Jarc se glede na to, da gre za nadaljevana dejanja zavedata, da njuna ravnanje predstavljata aktivno volilno kampanjo.

Inštitut 8. marec sodeluje tudi v referendumski kampanji o razpisanem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1). Pri tem je potrebno poudariti, da gre za organizacijsko obliko zavoda, ki se financira iz tujine. Financira se na primer iz Planned Parenthood in Guerilla Foundation, kar je v preteklosti priznala tudi predstavnica Inštituta 8. marec ga. Nika Kovač.

Ob tem se zastavlja vprašanje zakonitosti financiranja referendumske kampanje in tudi sodelovanja v kampanji za predsednika Republike Slovenije. Dve očitni kršitvi zakona naenkrat.

Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Ali lahko v volilni kampanji na volitvah za predsednika republike sodeluje z aktivnim ravnanjem sodeluje tudi oseba oziroma pravna oseba, ki se ni ne priglasila kot organizator volilne kampanje niti ni odprla posebnega volilnega računa, kot določa Zakon o volilni in referendumski kampanji? Predlagamo, da po uradni dolžnosti zoper morebitne kršitelje uvedete prekrškovni postopek?

2. Kako pristojni organi izvajajo nadzor nad izvajanjem določb Zakona o volilni in referendumski kampanji, ki se nanašajo na financiranje volilne oziroma referendumske kampanje?

3. Kako Vlada Republike Slovenije ocenjuje dejstvo, da posamezne fizične in pravne osebe, ki se niso ne priglasile kot organizator kampanje in niso odprle posebnega transakcijskega računa za namen financiranja, aktivno sodelujejo v kampanji, pri čemer za to porabljajo finančna sredstva iz tujine oziroma niso pregledna za namen kampanje?

4. Kaj bo Vlada Republike Slovenije storila, da bo zagotovila, da do zgoraj navedenih kršitev zakonodaje s področja volilne zakonodaje ter zakonodaje, ki ureja javna zbiranja, ne bo več prihajalo?

 

Spletno uredništvo