Inflacija se dviguje, cene energentov, med njimi tudi elektrike, so vsak dan višje, kar ni povsem razumljivo glede na to, da imamo v večini svojo, slovensko elektriko.

 

Poslanka Eva Irgl je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z inflacijo v Republiki Sloveniji.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je Republika Slovenija, v mesecu juliju 2022, zabeležila najvišjo stopnjo inflacije v posameznem mesecu po mesecu avgustu 1995. V mesecu juliju 2022 je bila inflacija na letni ravni 11-odstotna. Življenjske potrebščine so se tako v enem letu podražile za 11 odstotkov. Cene blaga so bile v povprečju višje za 14 odstotkov, cene storitev pa za 5,3 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 17,9 odstotkov, trajno blago za 10,5 odstotkov in poltrajno blago za 2,8 odstotka. Največ, 2,1 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevale podražitve naftnih derivatov, saj so se tekoča goriva podražila za 49,7 odstotkov, bencin za 41,1 odstotkov in dizelska goriva za 41 odstotkov. Dve odstotni točki k letni inflaciji so prispevale tudi višje cene hrane. Na letni ravni je bila podražitev hrane namreč kar 13,4-odstotna. Med povišanjem cen hrane izstopa podražitev kruha in izdelkov iz žit za 16,2 odstotkov ter mesa za 12,9 odstotkov. Električna energija se je podražila za 30,4 odstotkov in letni indeks zvišala za 1,1 odstotne točke. Po 0,4 odstotne točke so prispevale višje cene zemeljskega in mestnega plina (za 58,9 odstotkov), trdih goriv (za 49,2 odstotkov) ter toplotne energije (za 43,3 odstotkov). Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin pa je bila 11,7-odstotna (samo za primerjavo naj navedem, da je bila v juliju leta 2021 le-ta 2 odstotna).

Letna inflacija v Republiki Sloveniji je bila meseca julija 2022 nad povprečjem držav članic Evroobmočja in tudi nad povprečjem Evropske unije. V Evroobmočju je bila tako letna inflacija 8,9-odstotna, v Evropski uniji pa 8,6-odstotna.

Predsednik Vlade RS je izjavil, da je cilj Vlade RS znižati inflacijo vsaj na 10 odstotkov. Ne glede na to, da je cilj Vlade RS znižanje inflacije pa je zastavljen cilj absolutno prenizek, saj bi bilo znižanje na 10 odstotkov še vedno konkretno nad povprečjem Evroobmočja in Evropske unije.

K letni inflaciji je ključno vplivala podražitev cen energentov, vključno s povišanjem cen električne energije. Glede na strukturo pridobivanja električne energije v Republiki Sloveniji, ki jo predsednik Vlade RS, kot dolgoletni vodja podjetja, ki se ukvarja s trgovanjem in prodajo električne energije, dodobra pozna, še posebej izstopa povišanje cen električne energije. Zato se upravičeno postavlja vprašanje, ali so ukrepi, ki jih je sprejela trenutna Vlada RS resnično samo v dobro državljank in državljanov, ali pa gre predvsem za korist proizvajalcev električne energije in distributerjev.

Zato vas sprašujem naslednje:

1. Glede na to, da večino električne energije proizvedemo sami, me zanima, na osnovi česa imamo v Republiki Sloveniji drugo najdražjo MWh med evropskimi državami?

2. Katere ukrepe bo Vlada RS sprejela za znižanje inflacije v Republiki Sloveniji?

3. Kako bodo ukrepi Vlade RS kratkoročno in dolgoročno vplivali na inflacijo v Republiki Sloveniji?

4. Katere ukrepe predvideva Vlada RS za preprečitev še dodatne rasti cen energentov, vključno s cenami električne energije?

Želim vam vse dobro in vas lepo pozdravljam.

Eva Irgl, poslanka

Zanimivo dejstvo, ki ga ne smemo spregledati, je prav električna energija, ki je v Sloveniji druga najvišja v Evropi, čeprav jo veliko večino pridelamo doma. Temu delno pripomore tudi formula Evropske komisije, ki pa je na pritisk Slovenije, ko smo predsedovali, obljubila, da jo bo spremenila do konca meseca marca in bo začela veljati z letošnjim majem, se to še vedno ni zgodilo.

Kljub temu pa bi bila naša slovenska električna energija lahko nižja in ni bilo razloga za tako rast njene cene. Vlada ima možnosti in priložnosti, da bi vsi lahko plačevali nižjo ceno na položnicah. Prejšnja vlada je to tudi naredila.