Ali bo teran samo slovenski?

Bruselj, (SLS/ELS) – Ob obravnavi tožbe Slovenije proti Evropski komisiji pred Sodiščem EU v Luksemburgu, zaradi dodelitve izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran, je evropski poslanec Franc Bogovič  v začetku tega tedna izrazil upanje o dobri pripravljenosti zagovornikov Slovenije, ki bodo pred sodiščem zastopali naše interese. Njegova celotna izjava je podana v nadaljevanju:

“O teranu oz. delegirani uredbi Evropske komisije, ki je bila pripravljena poleti 2014 in je Hrvaški omogočila izjemo za označevanje vina teran, je bilo v začetku leta 2017 prelitega veliko črnila. Ko je bil postopek sprejemanja omenjene uredbe na Komisiji že zaključen, sem njeno uveljavitev poskusil ustaviti na odboru Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja, a žal neuspešno.

Rezultat kategoričnega zavračanja kakršnih koli pogovorov o tej zadevi s strani takratnega ministra Židana, tako s predstavniki Hrvaške kot tudi Komisije v letih 2014 in 2015, ko se je delegirana uredba sprejemala na Evropski komisiji, je na koncu privedel do sprejetja odločitve, ki je za naše kraške vinarje najslabša možna izmed vseh.

Niti ne preprečuje niti ne omejuje namreč območja proizvodnje ‘hrvaškega terana’, pač pa ga, kot sortno vino, dovoljuje pridelovati po celotni vinorodni deželi hrvaške Istre.

V času, ko sem sam zasedal položaj  ministra za kmetijstvo in okolje, sem v primeru, ko so nam Avstrijci na podoben način želeli ‘vzeti’ kranjsko klobaso, v ustreznem dialogu in pogajanjih le-to uspel preprečiti. Zato ves čas trdim, da bi bilo treba enako postopati tudi v primeru terana.

Komisija je v postopku sprejemanja omenjene delegirane uredbe upoštevala vpis sorte vinske trte teran v sortno listo EU, čeprav vsi vemo, da se vino teran proizvaja iz sorte vinske trte refošk. Iskreno upam, da bodo zagovorniki slovenskega stališča v današnji obravnavi pred Sodiščem EU izpodbijali omenjeni pravni temelj, saj ta označuje ime vina teran in generično oznako sorte teran. Če v hrvaški Istri pride do povečanja vinogradniških površin s ‘sorto teran’, to pomeni razvrednotenje zaščite kraškega terana, kar ne more biti zgolj izjema, ki jo omenjena uredba omogoča.”

Tiskovni urad
Marta Osojnik
E-pošta: [email protected]
Twitter: @mosojn