Darja Kocjan, generalna direktorice Direktorata za kopenski promet, Ministrstva za infrastrukturo, je zagotovila, da je gradnja manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš prioriteta.

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, se je glede na previdene aktivnosti in začetka gradnje manjkajočega dela obvoznice obrnil še na izvajalce DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture.  

Tudi na DRI so potrdili, da je izgradnja manjkajočega dela obvoznice prednostna naloga. Bojan Cerkovnik, skrbnik projekta, je zagotovil, da se vse dejavnosti v zvezi z gradnjo manjkajočega dela obvoznice izvajajo skladno s predvidenim časovnim načrtom.

Pomembno je dejstvo, da so bila pridobljena vsa potrebna zemljišča. Začel pa se je že postopek izbire za izdelavo projektne naloge. Pričakuje se, da bo izvajalec kmalu izbran oz. znan in da bo projektna naloga izdelana do konca poletja.

Vloga za gradbeno dovoljenje naj bi se oddala jeseni, kar je skladno s terminskim načrtom. Takrat se bo objavil tudi javni razpis za izbor izvajalca gradnje. Vse aktivnosti se usklajujejo na rednih mesečnih sestankih s predstavniki DARS.

B.O.