Ali bo povprečnina, ki določa višino sredstev občinam iz proračuna RS občutno višja, kot jo je pripravljena “dati” občinam Vlada RS?

Vladna “,manjšinska” koalicija je sicer že izglasovala “višino” – s podporo poslancev madžarske in italijanske manjšine ter poslancev “Zmaga Jelinčiča”. Če pa Državni svet jutri na izglasovana proračuna (interesna skupina lokalnih interesov v državnem svetu je namreč sprejela predlog za odložilni veto) za leti 2020 in 2021 izglasuje veto, bo za sprejetje proračunske postavke o povprečninah občine potrebna absolutna večina.

Koliko prepotrebnih finančnih sredstev namerava odvzeti občinam aktualna vlada RS, pa si lahko tudi sami izračunate (podatki so samo za osrednjeslovensko regijo).

Osrednjeslovenska regija552,221       38,484,281 €       44,067,236 €
OBČINA            Število prebivalcev Višinas povpr. 2019 Odvzeto 2019 Odvzeto 2020
Brezovica                      12,527           7,184,235                873,007 €           999,655 €
Dobrepolje                      3,838           2,201,093                267,470 €           306,272 €
Dol pri Ljubljani               6,295           3,610,183                438,699 €           502,341 €
Domžale                        36,429           20,892,032              2,538,737 €       2,907,034 €
Grosuplje                     21,265             12,195,478              1,481,958 €       1,696,947 €
Kamnik                       29,847              117,255                   2,080,037 €       2,381,791 €
Komenda                      6,345               3,638,858                442,183 €         506,331 €
Lukovica                      5,882               3,373,327                 409,917 €           469,384 €
Medvode                      16,651             9,549,349                1,160,408 €       1,328,750 €
Mengeš                         8,150              4,674,025                 567,974 €         650,370 €
Moravče                       5,435               3,116,973                 378,765 €           433,713 €
Trzin                              3,923             2,249,841                273,394 €           313,055 €
Vodice                           4,964              2,846,854                45,941 €           396,127 €
Škofljica                     11,419               6,548,797                  95,790 €           911,236 €
Vrhnika                      17,452               10,008,722              1,216,230 €       1,392,670 €

Spomnimo, da so občine zaradi povišanja plač javnim uslužbencem (občine, vrtci, zavodi…) izgubile kar nekaj sredstev, ki so jih prej namenjale v razvojne namene. Na te ukrepe Vlade RS seveda občine niso imele vpliva. Ker pa Zakon o financiranju občin jasno določa, da je občinam za zakonsko določene naloge (ali z zakonom ali drugim predpisom prenešene naloge) potrebno zagotoviti denar iz proračuna RS, se je pri pogajanjih vladna stran pogajala s figo v žepu.

Matej Slapar, župan občine Kamnik, je za vaš portal izjavil – kratko in jedrnato: To je slabo. Predlog amandmaja bi nam dal prepotrebna sredstva za razvoj!

O. U.