Danica Tršan, LNS, je seji Občinskega sveta Medvode zastavila  vprašanje v zvezi s pokopališčem v Smledniku, na katerem je na razpolago samo še nekaj grobnih mest. Zanimalo jo je, kako potekajo načrti za širitev, predvsem, kako je z odkupom zemljišč.  
Župan Nejc Smole ji je odgovoril, da je občinska uprava, predvsem Režijski obrat in tudi on vložil kar nekaj naporov, da bi zagotovili zemljišča za širitev. Z lastniki 2/3 zemljišča so že uspeli doseči dogovor in čakajo še z njihove strani podpisano pogodbo. Lastnikom preostale tretjine zemljišč so poslali enako ponudbo in upamo, da se bodo odločili zanjo. Dodal je, da sledijo terminskemu planu, da bodo še letos odkupili zemljišča, hkrati pa se pregledujejo idejne usmeritve.
Če pa “občinske finance” ne bi dopuščale, si bodo prizadevali, da se zagotovi vsaj prvih 30 m, da se reši situacija za nekaj let. V občinski upravi se namreč zavedajo, da utegne konec tega leta zmanjkati prostora na pokopališču za prebivalce Smlednika.

O. U.

Vir: https://www.medvode.si/objave/232