Danes je Branko Masleša portalu 24UR pokazal dokumentacijo, s katero izkazuje svojo izobrazbo. To je storil ravno pri portalu, ki se do danes sploh ni spraševal glede njegove izobrazbe.

Že 6. decembra preteklega leta smo na Vrhovno sodišče v Ljubljani poslali elektronsko sporočilo, v katerem smo navedli vsa dejstva, ki se pojavljajo v medijih in jih povprašali, če njihov sodnik Masleša izpolnjuje predpisane pogoje, če z njimi razpolagajo, kje je diplomiral in kje opravil pravosodni izpit.

Zgodba je dobila še dodaten zagon po tem, ko je Vrhovno sodišče umaknilo in spremenilo celoten zapis življenjepisa sodnika Masleše.

Vir: Twitter – stari zapis
Vir: Tvitter – novi zapis

Kot smo navedli že večkrat, smo na naša novinarska vprašanja prejeli namesto odgovorov, grožnjo. Kljub temu, da elektronsko sporočilo nima znakovnih omejitev, kar so v svoj zagovor dejali Sodnemu svetku, ki jih je okrcal glede odziva, je elektronsko  sporočilo identično njihovemu odgovoru za javnost na Twitter uradnem profilu Vrhovnega sodišča, ki je sprožil zgražanje v javnosti.

V teh dneh bo že dva meseca, odkar je “afera Masleša” izbruhnila in v tem času smo bili deležnih neke dokumentacije brez podpisov in žigov, s pisavami, ki ne ustrezajo obdobju, ko računalnikov še ni bilo. Prav tako pa smo namesto pravosodnega izpita videli je neko potrdilo o opravljanju pripravništva, ki ne ustreza pravosodnemu izpitu, ki je pogoj za opravljanje sodniške službe.

Pa poglejmo kakšne dokumentacije smo bili deležni v zadnjih dveh mesecih. Kakšen teden po izbruhu afere je prišel v javnost dopis pravne fakultete iz Sarajeva, za katerega je zaprosil novinar Sion.net Aleksander Kolednik in v katerem dekanja fakultete potrjuje, da je Branko Masleša 31.3.1975 dosegel strokovni naziv diplomirani pravnik pod številko diplome 3227.

Diploma, ki je bila priložena, ima datum 27. junij istega leta. Diploma je brez žiga in podpisov. Sporno pa je tudi dejstvo, da ima diploma, ki naj bi nastala leta 1975, torej v dobi, ko še nismo imeli Word-a in vseh pisav, ki nam jih prav ti dokumenti prinašajo.

Le dan po objavi nepodpisane diplome se je pojavila diploma, ki je podpisana.

Vir: Družabna omrežja

Seveda je na dan prišel tudi pravosodni izpit, ki ga je na podlagi dokumenta, ki ga v nadaljevanju pripenjamo, Masleša opravljal 10. junija 1976 in je bil izdan 25. junija istega leta, torej manj kot leto dni po opravljeni diplomi.

V čivku profila Fajonka lahko jasno vidimo zakon o pravosodnem izpitu iz leta 1972, ki je tedaj veljal na področju Slovenije.

Prav tako pa lahko vidimo stališče ministrstva za pravosodje, ki je leta 2018 jasno navedlo, da pravosodni izpiti opravljeni v drugih republikah nekdanje skupne države, na področju Slovenije ne veljajo.

Vir: Družabna omrežja

Danes pa se je pojavila že tretja verzija diplome, ki jo je Masleša, zanimivo razkril ne tistim, ki so začeli z vprašanji o obstoju diplome in pravosodnega izpita, temveč portalu 24UR, ki o tej temi skoraj da ni poročal. 

Vir: sliko delil profil [email protected]_kob na Twitterju

Temu dokumentu je pokazal tudi potrdilo o opravljenem pravosodnem izpitu, ki pa je identičen tistemu, o katerem smo že govorili. Tak pravosodni izpit je na področju republike Slovenije neveljaven dokument, kar je v nekem drugem primeru ugotovilo tudi Ministrstvo za pravosodje.

Bo ministrstvo in minister ukrepal tudi sedaj. Gre namreč za ohranitev zaupanja v sodstvo, ki ne sme ostati na tej točki, ko so ga v namen branjenja enega sodnika v celoti zakockali. 

Saga o diplomi in pravosodnem izpitu se s današnjim razkritjem dokumentov še ni zaključila, lahko bi celo rekli, da se je pravzaprav šele začela. Začela predvsem zato, ker na tej točki pride na vrsto sodniški ceh in pravosodno ministrstvo, ki morata jasno podati stališče glede izpita.

Ne glede na to, da smo videli tri različne diplome, da smo poslušali o tem, da naj bi zgorela v požaru med vojno, po vseh grožnjah s strani Vrhovnega sodišča in po vseh drugačnih razlagah, ne glede na to, da Masleša ni vpisan v knjigo diplomantov  univerze v Sarajevu lahko diplomo tudi pustimo pri miru in čelo lahko rečemo, da verjamemo, da je izvirnik, se bo zgodba nadaljevala.