Policija je danes sporočila, da je skupaj s kriminalisti zaključila preiskavo zoper storilce v odmevni zadevi zoper spolno nedotakljivost, imenovani afera Fotopub in potrdila, da gre za skupno 12 sumov kaznivih dejanj treh osumljenih oseb in devetih oškodovancev.

 

Policijski inšpektor Tomaž Tomaževič, ki je na policiji predstavnik za odnose z javnostmi, nas je obvestil o izsledkih preiskave v aferi Fotopub, ki je v mesecu avgustu pretresla Slovenijo in zapisal:

Ljubljanski  kriminalisti in policisti zaključili kriminalistično preiskavo kaznivih  dejanj zoper spolno  nedotakljivost, nadaljujejo pa s preiskavo suma kaznivega dejanja v povezavi z nenamensko porabo javnih sredstev.

Kriminalisti   in  policisti  Policijske  uprave  Ljubljana  so  zaključili kriminalistično preiskavo vseh  zaznanih  kaznivih  dejanj  zoper  spolno nedotakljivost, ki je intenzivno potekala vse od 20. avgusta 2022.

V  zahtevni  preiskavi so poleg kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost zaznali  in preiskovali  še  druga, s tem povezana kazniva dejanja. Gre za skupno  12  sumov kaznivih dejanj,  v  katerih  je  bilo  ugotovljenih  9 oškodovancev in odkrite tri osumljene osebe.

Na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je bila zoper znano prvo osumljeno osebo podana kazenska ovadba za štiri kazniva dejanja in sicer dve  kaznivi  dejanji zoper spolno  nedotakljivost, za kaznivo dejanje omogočanja uživanja  prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu in kaznivo dejanje povzročitve hudih telesnih poškodb, oškodovani pa sta bili dve osebi.

Zoper isto osumljeno osebo smo preiskovali še dve kaznivi dejanji zoper spolno nedotakljivost in kaznivo dejanje izsiljevanja, kjer pa sumi niso bili potrjeni, o čemer smo pristojno okrožno državno tožilstvo obvestili s poročilom po 148/10. členu Zakona o kazenskem postopku.

Zoper drugo znano osumljeno osebo smo preiskovali dve kaznivi dejanji zoper spolno nedotakljivost,  pri čemer je bilo eno od teh storjeno pred več kot 35 leti. Ker kazenski pregon zoper osumljeno osebo ni več dopusten, je bilo na pristojno okrožno državno tožilstvo podano poročilo.

Hkrati smo v okviru zbiranja obvestil prejeli tudi naznanilo in preiskovali kazniva dejanja poškodovanje tuje stvari, tatvino in grožnje, in po vseh zbranih obvestilih zoper tretjo znano osumljeno  osebo podali kazensko ovadbo.

Med  potekom  preiskave smo opravili preko 80 razgovorov, z nekaterimi tudi večkrat, pregledali preko pet tisoč objav in zapisov na spletu. Tudi če so bili  določeni zapisi ali informacije brez podatkov o domnevnih žrtvah, smo tudi  pri  teh  poskusili  zbrati podatke, s katerimi smo lahko širili našo preiskavo.  Sodelovali  smo  tudi  s  tujimi varnostnimi organi in ves čas preiskave obveščali in sodelovali  z  Okrožnim državnim tožilstvom v Ljubljani.

Pri obravnavi primerov se je izkazalo, kako pomembna je vloga oškodovancev v posamičnih kaznivih dejanjih, da so sumi kaznivih dejanj, tudi če gre za anonimne prijave, lahko potrjeni in v nadaljevanju tudi uspešno preiskani. Žrtev je praviloma edini vir informacij, kaj se je zgodilo med njo in storilcem. To pa so podatki, ki so izjemnega pomena za odkritje storilca, če je  ob prijavi  neznan,  zlasti  pa  je učinkovitejše dokazovanje oz. procesiranje storilca.

Kot  institucija  imamo  ničelno  toleranco  do  vseh  ravnanj, povezanih z nasiljem, in žrtvam zagotavljamo največjo možno stopnjo pomoči. V policiji razumemo oškodovance, ki se ne želijo  izpostavljati.  Kljub temu  pa zagotavljamo, da naredimo vse, kar je v naši moči za zaščito žrtev in v nadaljevanju, da bi bila dejanja preiskana ter storilci ustrezno procesirani. V razgovoru žrtev seznanimo  z možnostmi  in različnimi oblikami pomoči, jih napotimo na ustrezne strokovne službe. Žrtev ima ves čas našega postopka pravico do spremljevalca, do zagovornika in do informiranja o našem postopku.

Trenutno  še  poteka  preiskava  kaznivega  dejanja  s področja gospodarske kriminalitete, kjer se  zbirajo obvestila in dokazi zaradi suma kaznivega dejanja v povezavi z nenamensko porabo javnih sredstev. Ker kriminalistična preiskava še poteka, vam podrobnosti o tem ne moremo razkrivati.

Od začetka avgusta naprej se javnost na družbenih omrežjih vsakodnevno sprašuje, kaj se s preiskavo dogaja. Tudi danes zjutraj smo zasledili vprašanje uporabnice Twitterja.

Kot je razvidno iz obvestila policije, zoper enega osumljenca postopek ni več dopusten. Ali gre v tem primeru za Romana Uranjeka, ki je po izbruhu afere storil samomor? Kdo sta ostala dva osumljenca in ali je med njimi tudi Dušan Smodej, pa v tem trenutku policija ni povedala.

 

Spletno uredništvo