Po zlati črti življenja je odšel akademik Janko Pleterski

V 95. letu starosti se je poslovil znani slovenski zgodovinar, politik, univerzitetni profesor in akademik Janko Pleterski. S svojim znanstvenim delom je Pleterski trajno zaznamoval slovensko zgodovinopisje od sredine 19. stoletja naprej. Zadnja leta svojega življenja je preživel v domu starejših občanov Fužine v Ljubljani.

Pleterski je v visoki starosti močno fizično opešal in želel si je umreti. Poskus samomora mu ni uspel, javno pa je povedal, da si želi evtanazijo ali samomor s pomočjo – oboje pa je slovenska zakonodaja prepovedovala. Državnemu zboru je zato poslal poziv, v klaterem je utemeljeval, zakaj ima po njegome mnenju človek pravico do smrti in končanja življenja po lastnih željah.

“Želim izraziti svojo željo, da uveljavim svojo osebno človekovo pravico do smrti. Izrazil sem svojo željo tudi s svojim dejanjem, o katerem priča brazgotina pod zapestjem moje levice. Ta brazgotina priča tudi o tem, da sistem v Sloveniji te moje človekove pravice ne priznava. Hočem posebej poudariti, da vztrajam pri stališču, da bi morala biti ta pravica do smrti priznana v Sloveniji pa tudi v vseh drugih državah. Moja želja in namen je opozoriti državni zbor RS kot najvišji organ naše državne suverenosti, da mora sistem demokracije to vprašanje pravice rešiti sistemsko,” je Pleterski pisal DZ.

Slava mu!

Vir: splet