EKO sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je Občini Mengeš z odločbo št. 36002-18/2017-19, z dne 14.12.2018 dodelil pravice do nepovratne finančne spodbude v višini 844.641,50 evrov, za izgradnjo nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš.
Franc Jerič, župan Občine Mengeš in vršilka dolžnosti direktorice EKO sklada, mag. Vesna Črnilogar, sta dne 20.12.2018 podpisala Pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, št. 36002-18/2017 P 1.
O. M.