Mladim prijazna občina

Občina Grosuplje je prejemnica certifikata Mladim prijazna občina. Kot mladim prijazna občina je bila prepoznana, saj je s sistemskimi ukrepi na področju mladinske politike zagotovila lokalno okolje, ki mladim omogoča kakovostno, polno in zdravo življenje.

Občina Grosuplje oblikuje in nadgrajuje svojo mladinsko politiko na podlagi pobud in potreb mladih in skupaj z mladimi. Pri tem posebno pozornost posveča štipendiranju, financiranju programov mladinskih organizacij, in sicer s projektnimi razpisi, sofinanciranjem stanovanjskih posojil, ustreznim prostorskim načrtovanjem in drugim.

Uspešna pridobitev subvencije za mlade v kulturi

Mladi v občini imajo v okviru svojega šolanja vedno tudi možnost opravljanja strokovne prakse v občinski upravi. Letos pa so uspešno pridobili tudi subvencijo za zaposlitev mlade osebe na področju kulture.

Občina Grosuplje je namreč kandidirala na javnem razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v okviru izbora operacij »Pridobivanja dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«.

S prijavo na razpis je pridobila subvencijo v višini 5.000,00 evrov za vključitev mlade brezposelne osebe do vključno 29. leta v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti.

Rezultat iskanja slik za evropski socialni sklad

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. S pomočjo pridobljenih sredstev na javnem razpisu bo občina tako prispevala k večji dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve mladih na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

L. K.