500 kosov zaščitnih pralnih maska za potrebe Doma starejših občanov Šmarje pri Jelšah

Občina Ivančna Gorica in Štab CZ Občine Ivančna Gorica sta danes v občino Šmarje pri Jelšah za potrebe Doma starejših občanov Šmarje pri Jelšah dostavila 500 kosov zaščitnih pralnih mask.

S tem smo se odzvali na poziv šmarskega občinskega štaba civilne zaščite, ki vse napore usmerja v iskanje zaščitnih sredstev za zaposlene in stanovalce v tamkajšnjem domu starejših občanov. Zaščitno opremo je v imenu ivanške občine predal Sandi Prijatelj, član PGD Stična.

V preteklih dneh sta Občina in Štab  CZ  Ivančna Gorica poskrbela za najnujnejše potrebe po zaščitnih maskah v naši občini tako, da sta javnim zavodom, podjetjem in posameznikom razdelila 3000 zaščitnih mask, ki sta jih izdelala lokalna obrtnika. Z 200 maskami pa smo pomagali tudi občini Dobrepolje.

V naslednjem tednu bodo nadaljevali z delitvijo zaščitnih mask za nujne potrebe v občini,  na voljo bodo tudi za posameznike iz najbolj ranljivih skupin. 

Več si lahko preberete tudi na spletni strani občine.

Gašper Stopar