Obnovljeno otroško igrišče, urejen park in postavljen kip skladatelja Petra Jereba

Obnovljeno šolsko igrišče in park na Stavbah

Občina Litija in JP KSP (Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje) sta obnovila otroško igrišče in uredila park na Stavbah. Izveden je bil nakup novega igrala, ki so se ga najbolj razveselili otroci, ki prebivajo v tem delu Litije. Slavnostna otvoritev je bila ob letošnjem občinskem prazniku. Otroško igrišče je na voljo vsem občanom v času, ko se na njem ne izvaja osnovnošolski program.

150-letnica rojstva Petra Jereba

V počastitev 150-letnice rojstva skladatelja Petra Jereba pa je občina Litija omogočila postavitev kipa, delo akademskega kiparja Anžeta Jurkovška, na pročelje Farbarjevega Turna.

V tej stavbi je lživel in ustvarjal litijski skladatelj, zborovodja, organist in občinski tajnik Peter Jereb. Kot zanimivost naj zapišemo, da je imel mladi Jereb absoluten posluh.

Janez Stibrič