Ob njej in v sami strugi Pšate pri Ravbarjevem gradu se je nabrala večja količina odpadlega vejevja, drevja in drugih ovir, ki zmanjšujejo njen pretok.

Ravbarjev grad, Mengeš

S strani pristojnih kot tudi ne s strani povzročitelja odvrženih odpadkov ni bilo nobenega odziva po sanaciji, zato so pristojni na občini sprejeli odločitev, da bodo samoiniciativno odstranili vejevje in odpadke (našli so celo bodečo žico), ki so bili na brežini ter v sami strugi in s tem omogočili pretočnost vode v strugi Pšate.

Občina Mengeš je že večkrat opozarjala pristojne upravljavce vodotoka Pšata, da se v primeru povečanega deževja drevje in veje ustavijo pod kamnitim mostom na Šolski ulici, kar predstavlja zelo veliko poplavno nevarnost za stanovalce in tudi za vrtec, ki se nahaja v neposredni bližini. Dosedanja opozorila s strani občinske uprave so bila žal neuspešna.

Janez Stibrič