255.222,00 evrov za pet projektov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je konec januarja potrdilo pet projektov, ki bodo v okviru lokalne akcijske skupine LAS za mesto in vas krepili lokalni razvoj na območju Medvod, Domžal, Komende, Mengša, Trzina in Vodic. Skupna vrednost sredstev je 255.222,00 EUR, pri čemer bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 204.177,60 EUR sredstev.

Krekovo središče predstavlja program aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanje, kakovostno in aktivno staranje ter preprečevanje osamljenosti med starejšimi prebivalci, ki ga izvaja Inštitut Antona Trstenjaka in Medgeneracijsko središče Komenda. Namenjeno bo usposabljanju prostovoljcev, delavnicam za družine in tečajem za družinske oskrbovalce. Aktivirale se bodo medgeneracijske skupine, intervencijske skupine za prostovoljce, klubi svojcev ter t.i. »Babi servis«, ki bo omogočal varstvo otrok na domovih. Višina odobrenih sredstev Evropskega regionalnega sklada je 72.417,94 EUR.

Javni zavod Cene Štupar je v partnerstvu z Območno obrtno-podjetniško zbornico Domžale in Zavodom Sotočje oblikoval celovit program spodbujanja podjetništva Za vas!. Prek podjetniških druženj, startup vikendov in podjetniške akademije se bo razvijalo podporno podjetniško okolje za razvoj inovativnih podjetniških izzivov in priložnosti. Višina odobrenih sredstev Evropskega regionalnega sklada je 41.952,24 EUR.

Občina Medvode bo občanom ponudila možnost najema urbanih vrtičkov. V okviru projekta Urbano vrtnarjenje se bo zagotovilo nakup 20 vrtnih lop za spravilo orodja in opreme za potrebe obdelovanja vrtičkov. S tem bodo občane spodbudili k aktivnemu preživljanju prostega časa, druženju in povezovanju ter večji samooskrbi s hrano. Višina odobrenih sredstev Evropskega regionalnega sklada je 39.272,00 EUR.

Ekološko izobraževanje na porečju Kamniške Bistrice (Evreka) bo izvajal Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave REVIVO, v partnerstvu z Javnim zavodom Sotočje Medvode in Centrom za mlade Domžale. S projektom želijo dvigniti nivo ozaveščenosti o pomenu ohranjanja narave in trajnostnem načinu rabe naravnih ekosistemov. Višina odobrenih sredstev Evropskega regionalnega sklada je 31.097,46 EUR.

Varna starost je projekt, ki načrtuje ozaveščanje zaposlenih v domovih za ostarele ter starostnikov in svojcev o nasilju nad starejšimi in možnimi načini ukrepanja. Usposobil se bo tudi zagovornik pravic starejših. Projekt vodijo: Medgeneracijski center Bistrica, Računalniško programiranje, Žiga Primc s.p., Deos d.d. ter PE Center starejših Medvode. Višina odobrenih sredstev Evropskega regionalnega sklada je 20.862,20 EUR.

L. P.