19.622,99 evra nepovratnih sredstev za Občino Log – Dragomer

Občina Log – Dragomer z izvajalcem AS -PRIMUS pričenja z gradbenimi deli na objektu kulturne dediščine na Loški cesti 12 na Logu pri Brezovici. Za operacijo so bila občini dodeljena nepovratna sredstva v višini 19.622,99 evra. Namen in cilj operacije je izvajanje del za  spremembo namembnosti, rekonstrukcijo in energetsko sanacijo stavbe Stara šola Log. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

L. D.

Podčrtano

Kaj so nepovratna sredstva? 

Nepovratna sredstva so denarna vsota, ki je dodeljena vaši organizaciji po opravljenem postopku prijave za pridobitev sredstev. Plačevanje obresti ni potrebno in dodeljena sredstva so po navadi nepovratna, če so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev teh sredstev. Nepovratnim sredstvom zato pogosto pravijo ‘zastonj’ denar, kljub temu pa postopek za pridobitev takšnih sredstev zahteva veliko časa in truda.