1840 borcev tako imenovane NOV še prejema pokojnino

Podatki ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) razkrivajo, da je v mesecu marcu med vsemi starostnimi upokojenci bilo kar 1840 borcev NOV (Narodno osvobodilna vojna).

Skupaj z ostalimi udeleženci NOB (narodni heroji, nosilci Partizanske spomenice 41) pa približno 7700 (starostno pokojnino prejema 1838, družinske oz. vdovske pokojnine prejema dobrih 5400, invalidskih pa 415).

Državo stanejo  skoraj en milijon evrov na mesec.

Če upokojenec, ki je bil borec t. i. NOV, umre, se družinskim članom družinska oziroma vdovska pokojnina odmeri od pokojnine, do katere je imel pravico!

Pridobitev pravice do starostne pokojnine borcev NOV je urejal Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Slednji je veljal od 1. julija 1983 do 31. marca 1992. Pokojninski zakon od 1. aprila 1992 za borce NOV ne določa več posebnih pogojev za pridobitev pravice in odmero starostne pokojnine.

Do kdaj še? To se sprašuje uredništvo vašega portala. To je naše javno vprašanje!

O. U.