Že pred časom je Občina Mengeš, skupaj s predstavniki OŠ Mengeš in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na terenu opravila pregled in ogled stanja varnih poti v šolo. Ugotovili so, da je bilo uspešno zaključenih več dejavnosti za zagotavljanje varnih šolskih poti. Ostalo pa je še nekaj nevarnih točk in zato so kot naslednjo prioriteto določili ureditev varnega prehoda učenk in učencev čez brv na Šolski cesti, ki je v času prihajanja oziroma odhajanja v vrtec in šolo še posebej prometna.

Izgradnja brvi v letu 2016

Dogovorili so se za prostorsko in cenovno ugodno rešitev za postavitev ločene brvi za pešce. Občina Mengeš je sredstva za izdelavo brvi rezervirala v Proračunu Občine Mengeš 2016 in takoj po sprejetju proračuna pristopila k izdelavi projekte dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja. Gradnja brvi se je pričela v poletnih mesecih leta 2016,  konec lanskega avgusta pa je podjetje VGP d.o.o. pripravilo temelje in v septembru postavilo kovinsko konstrukcijo, nato je sledila še montaža stekel in lesenih podnic. Potrebno je bilo tudi odstraniti staro ograjo, ki ni ustrezala varnostnim kriterijem. Do brvi v makadamski izvedbi je bila postavljena začasna varovalna ograja, sama brv pa je bila predana namenu lani pred pričetkom tradicionalnega Mihaelovega sejma. S tem je omogočena dolgo pričakovana varna šolska pot za učenke in učence Osnovne šole Mengeš.

Foto: Miha Požar

Zaključek del v letu 2017

Seveda pa so se nekatera dela zavlekla še v letošnje leto, zato je Občina Mengeš v letu 2017 zagotovila proračunska sredstva še za ureditev okolice brvi. Dela so bila izvedena takoj, ko so to dopuščale vremenske razmere. Sedaj je asfaltiran vzhodni in zahodni del dostopnih poti do brvi. Prostor pred brvjo je na zahodni strani tlakovan, del površin je zatravljen, izvedla pa se je tudi osvetlitev brvi. Zaradi povečanja varnosti v križišču in srečevanja vozil, je bilo križišče na zahodni strani brvi tudi nekoliko razširjeno.

J.S.