Občina Vodice in Štab Civilne zaščite Občine Vodice od 25. 2. 2020 dalje redno izvajata vse naloge iz svojih pristojnosti za zmanjševanje širjenja okužb s koronavirusom.

V občini Vodice so se na situacijo odzvali z veliko mero resnosti in previdnosti, vsi skupaj pa si po svojih najboljših močeh prizadevajo, da imajo upravičenci iz seznama ter občani, predvsem starejši in ranljivi, vseskozi vse potrebne informacije in napotke za spopadanje z epidemijo ter osnovno zaščitno opremo (zaščitne maske, rokavice, razkužila, zaščitne obleke).

Upravičencem iz državnega seznama redno zagotavljajo zaščitno opremo iz blagovnih in naših rezerv ter razkužila, da lahko nemoteno opravljajo svoje delo (patronažna služba, gasilci, enota prve pomoči, trgovine, oskrba na domu …).

Na njih so se obrnili tudi prostovoljci in donatorji, ki so s svojim delom in materialom poskrbeli, da bodo zaščitne maske prejeli tudi tisti naši občani, ki jih najbolj potrebujejo. Štab Civilne zaščite Občine Vodice je maske že dostavil občinskim društvom upokojencev in Župnijski Karitas Vodice, ki jih preko poverjenikov delijo starejšim občanom in tistim, ki si jih sami ne morejo zagotoviti ali izdelati. Vsem prostovoljcem in društvom se tudi na tem mestu iskreno zahvaljujejo.

Štab Civilne zaščite Občine Vodice pa zaščitne maske izdaja tudi vsem tistim, ki jih sami ne morejo izdelati ali si jih zagotoviti s pomočjo sorodnikov, sosedov in prijateljev. Ti občani naj se obrnejo na člana Štaba Civilne zaščite Občine Vodice, Štefana Kunstlja, na telefonsko številko 041 384 197, ki bo poskrbel, da bodo maske dostavljene, če jih ne morete prevzeti na naslovu Utik 1.

Na tem mestu se želi župan Aco Franc Šuštar v svojem imenu ter imenu občank in občanov zahvaliti vsem članom Štaba Civilne zaščite Občine Vodice ter vsem prostovoljcem in zaposlenim na državnem in občinskem nivoju, ki kljub sprejetim omejitvam in ukrepom ter povečanem tveganju z okužbo skrbijo za vse najnujnejše aktivnosti, da življenje v tej situaciji poteka karseda normalno in mirno.

Če vi ali vaši bližnji potrebujete pomoč, ki si je sami ali s podporo sorodnikov, sosedov in prijateljev ne morete zagotoviti, spodaj podajajo vse nujne kontakte za pomoč v stiski:

Vse informacije in sprejeti ukrepi, ki se nanašajo na koronavirus, so objavljeni na uradni spletni in Facebook strani Občine Vodice, kjer bodo objavljeni tudi preklici sprejetih ukrepov, ko bo to omogočala situacija.

O. U.
Vir: