Občani Vodic se pritožujejo zaradi poseganja vejevja in živih mej v cestne površine

Občina Vodice objavlja poziv lastnikom zemljišč ob javnih cestah, da nemudoma obrežejo žive meje, grmovnice in drevesa, ki posegajo v cestne površine ali pločnike, in tako zagotovijo varnost v prometu.

Prekrški, ki se nanašajo na obveznosti lastnikov nepremičnin ob cestiščih, se v skladu z Odlokom o občinskih cestah v občini Vodice kaznujejo z globo v višini 200 evrov za fizične in 2.000 evrov za pravne osebe.

Na osnovi številnih pritožb in s ciljem, da zagotovijo čim večjo varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, občina opozarja na obvezno obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja, dreves ter druge vegetacije na zemljiščih ob javnih cestah. Lastniki zemljišč so dolžni redno obrezovati vegetacijo, tako da ne sega na občinske ceste in pločnike, saj se s tem poslabšuje preglednost in ovira promet.
Občani se z zasaditvami ob cestah pogosto ne zavedajo svoje odgovornosti, saj rastline, višje od 75 cm tik ob cestišču občutno zmanjšujejo vidljivost in preglednost na križiščih in ob priključevanju vozil na javne ceste.

Prav tako je potrebno žive meje obrezati najmanj 25 cm od roba pločnika.

V občini si želijo, da lastniki sami sprotno odstranjujejo motečo in nevarno vegetacijo, saj to pomeni večjo prometno varnost, hkrati pa se lahko s tem izognejo nepotrebnemu plačilu zagrožene globe in obrezovanju s strani cestnega vzdrževalca na stroške lastnikov. Nadzor nad ustreznostjo vzdrževanja vegetacije ob cestah (zagotavljanje svetlega profila ceste) izvaja medobčinski inšpektorat in redarstvo.
S ciljem, da vsi skupaj pripomorejo k varnosti na naših cestah, občina prosi za posluh in zgoraj opisano pravilno ravnanje, to je brez nepotrebnih inšpekcijskih posredovanj.

O. V.

Vir: Občina Vodice

V uredništvu vašega portala pa smo prepričani, da to ni težava samo občine Vodice, ampak je problem marsikatere slovenske občine.