V začetku novega šolskega leta je nov kombinirani oddelek javnega vrtca pri Podružnični osnovni šoli Črni Vrh je že odprl svoja vrata in sprejel vse vpisane otroke.

Umestitev novega kombiniranega oddelka vrtca je bila omogočena z ustrezno prerazporeditvijo šolskih prostorov v POŠ Črni Vrh.

Uprava vrtca sprejema vse do 11. septembra 2018 vloge staršev, ki bi želeli vpisati otroka v oddelek vrtca pri POŠ Črni Vrh.

Vloge, ki bodo prispele po 11.9.2018, pa bodo za šolsko leto 2018/19 upoštevane le, če bo prostih mest več kot oddanih vlog.

S. K.