V začetku leta 2019 so bili policisti Policijske postaje Ljubljana Center s strani Javne agencije za varnost prometa obveščeni o sumljivih dogodkih v zvezi  z  opravljanjem vozniških  izpitov. 

Med  zahtevno  preiskavo  so ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve več kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnine v povezavi z opravljanjem teoretičnega dela vozniškega  izpita.

V zvezi s tem so policisti Policijske postaje Ljubljana Center v sodelovanju s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije  Ljubljana  in s pomočjo policistov drugih policijskih enot dne 7. 1. 2020 na 81 lokacijah po Sloveniji izvedli hišne in osebne preiskave.

V času hišnih preiskav je bilo 28 in 36-letnima osumljencema odrejeno pridržanje, ki pa je bilo po opravljenih preiskavah odpravljeno.

Ugotovili  so, da je 28-letni osumljenec v obdobju od junija 2018 do februarja 2019 pridobil 76 oseb oziroma kandidatov, ki so nameravali opraviti  teoretični del vozniškega izpita. S pomočjo 36-letnega osumljenca iz javne agencije je tem kandidatom proti plačilu uredil, da so v prostorih javne agencije na nedovoljen način opravili teoretični del vozniškega izpita.

Kandidati so 28-letnemu  osumljencu  za  opravljeno  nezakonitostoritev  izročili gotovino, ki se je po sedaj zbranih podatkih gibala med 200 in 4000 euri za izpit.

36-letni osumljenec je kot  javni uslužbenec in administrator omogočil preko službenega dostopa s svojim uporabniškim imenom vzpostavitev povezave v omrežje. Na tak način je 28-letnemu osumljenemu neupravičeno omogočil, da se je iz svoje elektronske naprave prijavil v teoretični del vozniškega izpita in tako dostopal do testov oz. izpitnih pol, ki so jih opravljali različni  kandidati.

V teste je nato v njihovem imenu vnesel pravilne rešitve, da bi kandidati opravili teoretični del vozniškega izpita.

Potrebno je poudariti, da je osumljenec, ki je prejemal podkupnino od kandidatov, vsaj del prejetih plačil posredoval javnemu uslužbencu, in sicer kot nagrado zato, da jim je  omogočil  nezakonito opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita.

Trenutno je 78 fizičnih oseb osumljenih storitve 154 kaznivih dejanj dajanja in sprejemanja podkupnine.

Predkazenski postopek je aktivno usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, katero bodo policisti o vseh ugotovitvah obveščali s kazensko ovadbo. Prav tako bodo tožilstvu predlagali, da za vsa sporno pridobljena vozniška dovoljenja v nadaljnjem kazenskem postopku predlagajo razveljavitev le – teh.

Policisti z zbiranjem obvestil aktivno nadaljujejo, in sicer v smeri obstoja morebitnih novih tovrstnih kaznivih dejanj in osumljencev.

Potrebno pa je izpostaviti še, da je bilo med navedenimi hišnimi preiskavami pri 41-letnem osumljencu najden prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, v katerem je bilo posajenih 23 sadik omenjene rastline, prav tako so mu je bilo zaseženih okoli 30 gramov posušene rastline konoplje in pripomočki za gojenje. Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Naknadno  je  bila prostost odvzeta 31-letnemu osumljencu, ki mu je bilo med hišno preiskavo zaseženo okoli 500 gramov heroina in okoli 100 gramov kokaina.

Osumljeni je bil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Naknadno je bila prostost odvzeta 31-letnemu osumljencu, kateremu je bilo med hišno preiskavo zaseženo okoli 500 gramov heroina in okoli 100 gramov kokaina. Osumljeni je bil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Nadalje je bila odvzeta prostost tudi 28-letnemu osumljencu, pri katerem je bilo zaseženo preko 11 kilogramov posušene rastline konoplja ter preko 11.000 evrov gotovine. Osumljeni je bil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Še dvema osumljenima je bilo zaseženo okoli 30 kilogramov zelene rastline, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo in pripomočki za gojenje. Prav tako je bila zasežena tudi manjša količina neznanih tekočin, za katere se sumi, da gre za prepovedano drogo oziroma pripomočke za gojenje rastlin. Zoper osumljena bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo, zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

V eni izmed hišnih preiskav je bilo najdeno tudi 182 kosov nabojev in del orožja, katere bodo policisti poslali v analizo na kriminalistično tehniko in bodo po znani analizi zoper kršitelja izvedli ustrezen prekrškovni postopek.

Policijska uprava Ljubljana posveča preiskovanju korupcije posebno pozornost, preiskave konec prejšnjega leta in v  tem tednu pa so bile usmerjene predvsem na področje varnosti v cestnem prometu. Opaziti je, da so korupcijska tveganja na področju zlorabe javnih pooblastil z namenom zasebnega okoriščanja vse pogostejša. Storilci s svojimi dejanji povzročajo veliko in konkretno nevarnost za premoženje in varnost drugih ljudi zaradi sorazmerno nizkih koristi.

Prijav  korupcije  je  izredno  malo, saj se dejanja praviloma dogajajo v zaprtih  krogih oseb, ki imajo obojestranske koristi. Zaradi navedenega je policija pri odkrivanju korupcijske  kriminalitete  odvisna  predvsem od lastne  zaznave.

Največ korupcijskih kaznivih  dejanj se odkrije pri preiskovanju drugih dejanj, najpogosteje pa se prepletajo z gospodarskimi kaznivimi  dejanji.  Tudi  obravnavana zadeva je bila kompleksna za preiskovanje, zahtevala pa je veliko strokovnega znanja in samoiniciativnosti.

V zadnjih letih Policijska uprava Ljubljana beleži postopno rast števila odkritih in preiskanih korupcijskih kaznivih  dejanj.

Vzpodbudno pa je dejstvo,  da  so  bila  uspešno zaznana,  odkrita in preiskana korupcijska kazniva dejanja tudi na lokalnem nivoju, kar potrjuje učinkovitost delovanja policije na vseh ravneh organiziranosti in njeno zavzemanje za ničelno toleranco do korupcije.

Aleksandra Golec
predstavnica za odnose z javnostmi
policijska inšpektorica specialistka I
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE