V premično zbiralnico 13. in 14. maja (Gasilski dom Ig) ter 15. in 16. maja (parkirišče pri trgovini Golo), in sicer od 9.30 do 17. ure občani lahko prinesete nevarne odpadke iz gospodinjstev (npr. motorna in jedilna olja, akumulatorje in baterije, čistilna sredstva, barve, lake in topila, zdravila in pesticide) ter manjšo odpadno električno in elektronsko opremo (kartuše/tonerje, monitorje in računalniške pripomočke, elektronske medije, male kuhinjske aparate, električna orodja, odslužene telefone, žarnice in plinske sijalke, električne igrače).

Občanom je pri oddajanju odpadkov v pomoč strokovno usposobljen Snagin sodelavec, ki izdaja tudi potrdila o količini in vrsti oddanih odpadkov.

Vir : https://www.obcina-ig.si/