“Če bi ljudje bolje poznali teorijo o evoluciji in evolucijo življenja na Zemlji …”

“Če bi ljudje bolje poznali teorijo o evoluciji in evolucijo življenja na Zemlji, bi bolje razumeli svet okrog sebe in zato bolj kompetentno odločali o pomembnih temah, od cepljenja do uporabe razkužil v gospodinjstvu, od pomorov čebel do prašičje gripe, od manipulacije genov do podnebnih sprememb.
Če pa bi jo še razumeli in razmišljali na evolucijski način, bi gotovo vsaj malo spremenili svoj odnos do mnogih stvari, tudi do zgodovine, ekonomije in sociologije, predvsem pa do okolja. Prav vsak pojav iz živega sveta je mogoče opazovati, čeprav ne vedno tudi razložiti z vidika evolucije. In ljudje očitno smo del živega sveta, vsaj o tem se najbrž tudi v teh kriznih časih vsi strinjamo. Evolucija je vsepovsod, z njo živimo in umiramo, le opaziti jo je treba.

K poznavanju in razumevanju evolucije lahko daleč največ pripomorejo mediji. Z neprestanim omenjanjem in razlaganjem. Tudi Delo. Idealna priložnost so prispevki o okolju in biologiji. Šola je premalo. Kar se otroci o evoluciji mehanično naučijo v njej, pozabijo že med počitnicami, kakor tudi večino drugih stvari. Prav tako je evolucija v naši šoli varno spravljena v predal, bog ne daj, da bi jo po nemarnem omenjali še kako drugače kot pri natančno določenih urah biologije.”

Drago Kostevc, velik občudovalec Charlesa Darwina in njegovega dela

Vir in več: En svet, en poskus. popravnega izpita ne bo