Za preprečevanje in odkrivanje korupcije in drugih nepravilnosti je potreben celovit pristop k pravočasnemu zaznavanju, obvladovanju tveganj in ukrepanju.

Po oceni svetovne organizacije znašajo skupni stroški korupcije v svetu do 4 % svetovnega BDP, v raziskavi Special Eurobarometer o korupciji pa je 81 % vprašanih odgovorilo, da niso prijavili korupcije, ki so jo doživeli ali ji bili priča. Skrb zbujajoče je, da tako velik odstotek vprašanih ni prijavilo zaznane korupcije.

Razlog lahko najdemo med drugim v neustrezni zaščiti prijaviteljev oz. žvižgačev in povračilnih ukrepih, ki so jih deležni, kot se je to zgodilo tudi v svetovno odmevnem primeru Edwarda Snowdna in Juliana Assangea.

Pri odkrivanju in preprečevanju korupcije ter drugih nepoštenih in neetičnih ravnanj je treba pozornost nameniti žvižgačem, saj so velikokrat prav oni tisti, ki opozorijo na korupcijska ravnanja. Žvižgači so po navadi zaposleni, poslovni partnerji in drugi, ki takšna ravnanja prvi zaznajo ali so jim priča, zato se morajo organizacije zavedati njihove pomembnosti in predvsem njihove zaščite.

Velikokrat se namreč dogaja, da so žvižgači deležni preganjanja, groženj in različnih povračilnih ukrepov, kot so izguba službe, mobing, znižanje plače ali premestitev na drugo delovno mesto, sankcij pa so lahko deležni tudi njihovi bližnji.

Države članice Evropske unije se zavedajo pomembnosti žvižgačev, zato so sprejele dogovor, da bodo v dveh letih implementirale zakon o zaščiti žvižgačev, ki bo ščitil žvižgače pred povračilnimi ukrepi. Zasebne in javne organizacije z vsaj 50 zaposlenimi ter javni organi bodo tako morali imeti vzpostavljene varne kanale za prijave.

Slovenija še nima implementiranega zakona o zaščiti žvižgačev, zaščita prijaviteljev je delno opredeljena v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Organizacije se še vedno ne zavedajo, da jim dobroverni žvižgači zgolj koristijo in ne škodijo, saj razkrivajo neetična in nezakonita ravnanja, ki organizacijam omogočajo obvladovanje tveganj in ustrezno ukrepanje, še preden se pojavijo negativne posledice.

dr. Petra Grah Lazar, menedžerka v oddelku finančnega svetovanja Deloitte Slovenija d. o. o.

Vir in še več: Žvižgači in korupcija