Skozi Brezje je bil v mesecu septembru urejen odsek kolesarske poti, ki vodi od Loga proti Horjulu in bo občine povezal z Barjem.

Občine Log – Dragomer, Dobrova – Polhov Gradec in Horjul so se namreč že pred časom dogovarjale o ureditvi kolesarske povezave, ki bi jih povezala z Barjem.

Projekt je sprva narekoval izdelavo trase, sklenitev dogovorov z lastniki zemljišč, pridobitev soglasij za postavitev usmerjevalnih tabel za kolesarsko pot ter utrditev makadamskega odseka in postavitev ograj na nevarnih odsekih.

Oktobra je bil tako že urejen celoten odsek kolesarske poti na območju občine Dobrova – Polhov Gradec, in sicer od občinske meje z občino Log – Dragomer mimo Brezij do občinske meje z občino Horjul.

Celotna dolžina tega odseka meri nekaj več kot dva kilometra in je občino stala 17.175 evrov z DDV.

Vaščani Brezja so nad kolesarsko potjo navdušeni in pričakujejo čimprejšnjo ureditev preostalih odsekov, da se bodo v sosednje občine lahko varno odpeljali tudi s kolesom.

S. K.