Vam je mar za tuhinjske gozdove?

Desetletje je minulo, zato so gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije iz Območne enote Ljubljana pripravili nov osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote TUHINJ-MOTNIK za obdobje 2018 – 2027.

V prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Kamnik, Tunjiška cesta 21, Kamnik in na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v dneh od 16. 8. 2018 do 29. 8. 2018 razgrnjen osnutek gozdnogospodarskega načrta. Ogledate pa si ga lahko tudi tukaj.

Lastniki gozdov in zainteresirana javnost si lahko v teh dneh med 8. in 14. uro ogledajo osnutek načrta, se o njem informirajo in podajo mnenja ter pripombe. V istih prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kamnik, Tunjiška cesta 21, Kamnik bo v petek, 24. 8. 2018, s pričetkom ob 11. uri tudi javna obravnava, na kateri bo predstavljen osnutek načrta, kjer boste lahko podali svoje pripombe, pobude ali mnenja in postavili vprašanja, na katera bodo odgovarjali gozdarski strokovnjaki.

Predstavljen bo tudi spletni pregledovalnik Zavoda za gozdove Slovenije, http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/, kjer je možen ogled in dostop do podatkov o gozdovih na različnih nivojih (gozdnogospodarsko območje, gozdnogospodarska enota, oddelek/odsek, sestoj, parcela).

Lepo povabljeni vsi, ki vam je mar za tuhinjske gozdove.

Besedilo in fotografija: Kamniški gozdarji /Kamnik INFO