Na območju Občine Zagorje ob Savi več zapor državnih in lokalnih cest

Obveščamo vas, da bo zaradi več javnih prireditev 2. in 3. 8. 2019 na območju Občine Zagorje ob Savi več zapor državnih in lokalnih cest.

Prosimo vas za objavo lokacij.

Voznike in ostale udeležence javnih prireditev pozivamo, da upoštevajo
navodila policistov, varnostnikov in rediteljev.

2. 8. 2019 (petek)  —- zapora od trgovine Spar Zagorje do krožišča
Zagorje ob Savi

zaradi prireditve Noč pred nočjo 2019 – popolna zapora regionalne ceste
I. reda št. 221, odsek 1218 od km 5.980 do 6.416 ( v času od 22 do 4 ure
naslednjega dne)

3. 8. 2019 (sobota) —– zapora od trgovine Spar Zagorje do Tržnice
Zagorje ob Savi

zaradi prireditve Zagorska noč 2019 – popolna zapora regionalne ceste I.
reda št. 221, odsek 1218 od km 5.980 do 6.416 ( v času od 22 do 4 ure
naslednjega dne)

zaradi prireditve Zagorska noč 2019 – popolna zapora regionalne ceste I.
reda št. 222, odsek 1228 od km 0.000 do 0.415 ( v času od 22 do 4 ure
naslednjega dne)

b) zaradi prireditve Vzpon na Zasavsko sveto goro 2019, ki poteka od
Tržnice v Zagorju ob Savi do vključno križišča pri trgovini Spar Zagorje,
levo na lokalno cesto v smeri Čolnišče – Zasavska sveta gora)

– popolna zapora regionalne ceste I. reda št. 221, odsek 1218 od km 5.750
do 6,353 ( v času od 8.50 do 9.10 ure)
– popolna zapora regionalne ceste I. reda št. 221, odsek 1219 od km 0.000
do 0.030 ( v času od 8.50 do 9.10 ure)
– popolna zapora regionalne ceste I. reda št. 222, odsek 1228 od km 0.000
do 0,415 ( v času od 8.50 do 9.10 ure)
– popolna zapora lokalne ceste 480160 (Zagorje – Čolnišče – Brezovica –
Viderga) od Šolske ulice v Zagorju   do križišča pod Zasavsko goro v času
od 9. do 11. ure
– popolna zapora lokalne ceste 480191 Babca – Sveta gora na relaciji do
koče na Zasavski gori v času od 9. – 11. ure

c) zaradi prireditve “15. tek in pohod po Zagorski dolini”, ki poteka od
Polšine (vznožje Trojanskega klanca) do vključno Tržnice v Zagorju ob Savi
– popolna zapora regionalne ceste I. reda št. 221, odsek 1218 od km 0.000
do 6,474 ( v času od 18. – 19. ure)
– popolna zapora regionalne ceste I. reda št. 221, odsek 1219 od km 0.000
do km 0.030 (v času od 18. – 19. ure)
– popolna zapora regionalne ceste I. reda št. 221, odsek 1227 od km 2800 do
km 6.652 (v času od 18. – 19. ure )
– popolna zapora regionalne ceste I. reda št. 222, odsek 1228 od km 0.000
do 0.415 (v času od 18. – 19. ure)

Aleksandra Golec
predstavnica za odnose z javnostmi
policijska inšpektorica specialistka I