Ali slovenska javna televizija spoštuje zahtevano zavezanost neodvisnosti in nepristranskosti?

Ne.

Ali zadostno spoštuje najpomembnejša načela novinarske etike?

Ne.

Zakaj jo potemtakem moramo plačevati vsi lastniki električnih priključkov?

To dodaja uredništvo vašega portala : Iz Pravilnika o poklicnih standardadih: Novinarji in uredniki RTV Slovenija morajo spoštovati temeljno profesionalno pravilo, da je treba vse podatke pred objavo preveriti. Če to ni mogoče, je nujno navesti vir. Ko gre za uredništvu znan in verodostojen vir, ki pa ne želi biti imenovan, se je mogoče zateči k uporabi besednih zvez: iz zanesljivega vira, naš preverjeni vir, iz dobro obveščenih virov, iz diplomatskih virov, iz virov, ki so blizu…, in podobnim. V programih RTV Slovenija praviloma ne uporabljamo besednih zvez, kot so: govori se, pravijo, da; slišati je, naj bi.